Durada del període de recerca

La durada total del doctorat són tres anys des de la primera matriculació. En cas justificat, es poden demanar fins a dues pròrrogues d'un any cadascuna. 

Calendari

De octubre a juny

Horari

Dedicació a temps complet

Idioma

Anglès

Places

40