Durada del període de recerca La durada total del doctorat són tres anys des de la primera matriculació. En cas justificat, es poden demanar fins a dues pròrrogues d'un any cadascuna. 
Calendari De octubre a juny
Horari
Dedicació a temps complet
Idioma
Anglès
Places 40
Organització i contacte