Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
De dilluns a divendres
Preu Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 35
Modalitat De recerca
Idioma
Anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte