Durada del període de recerca Tres cursos acadèmics des de l'admissió, amb possibilitat d'una pròrroga d'un curs acadèmic
Calendari De setembre a juny
Horari
El període de formació es realitza de setembre a juliol i les activitats formatives es realitzen preferentment a partir de les 15.00 hores
Idioma
Anglès 
Places 15
Organització i contacte