Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS) 
Calendari De setembre a juny . El treball de recerca final es pot presentar fins al setembre 
Horari
Presencial de tada (principalment, entre les 16.00 i les 20.00 hores): 10 hores de classe setmanals (aproximadament)  
Preu Estudiants UE: 3.420 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € 
Places

60

Modalitat Acadèmica
Idioma
Castellà i anglès 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte