Durada
1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari
De setembre a juliol
Horari
Presencial de tarda (entre les 14.00 i les 20.00 hores): 10 hores de classe setmanals
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
35
Modalitat
Acadèmica
Idioma
Castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte