Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juliol
Horari
Presencial de tarda (entre les 14.00 i les 20.00 hores): 10 hores de classe setmanals
Preu Estudiants UE: 3.420 € (preu provisional, pendent de l’aprovació del Decret de la Generalitat de Catalunya) | Estudiants no UE: 6.739,8 €
Places 60
Modalitat Acadèmica
Idioma
Castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte