Informació acadèmica

En compliment de la Resolució del rector de 10 de setembre del 2021, la docència de les assignatures del Màster Avançat en Ciències Jurídiques es realitzarà en mode plenament presencial, llevat d'aquells casos on hi hagi alumnes matriculats que no puguin ser a Barcelona durant el primer trimestre degut a les condicions epidemiològiques. Per a aquestes assignatures es mantindrà el model de docència híbrida amb la retransmissió en streaming.

Oferta docent 2021-22 Oferta docent 2021-22

Cursos anteriors

Oferta docent: 35 assignatures 
152 crèdits ofertats en total, 14 dels quals equivalen al Treball de Fi de Màster i 6 a l'única assignatura obligatòria.

 

ASIGNATURAS

PROFESORES

IDIOMA

TRIM.

CRÉD.

TIPO

PRIMER TRIMESTRE

30732

Historia del pensamiento jurídico

Alfons Aragoneses  Josep Capdferro
Tomás de Montagut

Castellano

1

4

Optativa

31851

European Constitutionalism and Fundamental Rights

Joan Solanes
Alejandro Saiz-Arnáiz

Inglés

1

4

Optativa

32190

International Relations and Global Governance

Josep Ibáñez

Inglés

1

4

Optativa

32211

International Foundations of Corporate Taxation

David Elvira

Inglés

1

4

Optativa

31858

Negocios civiles inmobiliarios

Josep Sandiumenge

Castellano

1

4

Optativa

32208

Constitutional Law and Globalization

Víctor Ferreres

Inglés

1

4

Optativa

31867

Argumentación y técnicas de interpretación jurídica

José Juan Moreso

Castellano

1

4

Optativa

32068

Derecho de sociedades

Ignacio Farrando

Castellano

1

4

Optativa

32069

Derecho de Asilo

Sílvia Morgades

Castellano

1

4

Optativa

32631

European and Global Administrative Law

Oriol Mir
Clara Velasco

Inglés

1

4

Optativa

32551

The Foundations of Constitutional Law

Pau Bossacoma 
Josep Capdeferro  Hèctor López

Inglés

1

4

Optativa

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE

32062

Género y derecho

Consuelo Chacartegui  Marisa Iglesias

Castellano

2

4

Optativa

31673

Advanced Course on Tort Law

Lela Mélon

Inglés

2

4

Optativa

31854

Derecho de la contratación mercantil 

Paz Soler

Castellano

2

4

Optativa

31864

Tutela arbitral en litigio

Ramon Escaler

Castellano

2

4

Optativa

32060

Contract Law for the Global Economy

Fernando Gómez / Mireia Artigot

Inglés

2

4

Optativa

32191

European Integration

Ana Garcia Juanatey

Inglés

2

4

Optativa

32196

Intellectual Property

Antoni Rubí

Inglés

2

4

Optativa

32210

Derecho bancario

Eduardo Bagaría

Castellano

2

4

Optativa

32194

European and International Criminal Law

Nuria Pastor

Inglés

2

4

Optativa

32297

Family Law Challenges in Contemporary Societies

Esther Farnós

Inglés

2

4

Optativa

32059

 Advanced Analysis of Global and Comparative Law - Innovation, Technology and the Law

Nicola Lucchi

Inglés

2

4

Optativa

32063

Global Law, Justice and Democracy

Josep Lluís Martí
Jahel Queralt

Inglés

2

4

Optativa

32189

Derecho penal de la empresa

Jesús María Silva

Castellano

2

4

Optativa

TERCER TRIMESTRE

32064

European Private International Law

Albert Font

Mònica Vinaixa 

Inglés

3

4

Optativa

32065

European and Global Labor Regulations

Eusebi Colàs
Julia López

Inglés

3

4

Optativa

32188

Negociación jurídica: técnicas y habilidades

Josep Lluís Martí

Castellano

3

4

Optativa

32195

International Law and Sustainable Development

Ángel Rodrigo

Inglés

3

4

Optativa

32072

Derecho internacional de los Derechos Humanos

Karlos A. Castilla

Castellano

3

4

Optativa

31304

Dogmática de la imputación de responsabilidad penal: La teoría jurídica del delito

Jesús María Silva

Castellano

3

4

Optativa

32071

New Trends in Global and Comparative Law

Giuseppe Martinico

Inglés

3

6

Obligatoria

32067

Trabajo fin de Máster

Tutores diversos

 

3

14

Obligatoria