Durada 1 año académico a tiempo completo, 2 años académicos a tiempo parcial (60 créditos ECTS)
Calendari De septiembre a junio
Horari
Presencial de tarde
Preu Estudiantes UE: 3.420 € (preu provisional, pendent de l’aprovació del Decret de la Generalitat de Catalunya) | Estudiants no UE: 6.739,8 €
Places 35
Modalitat académica
Idioma
inglés
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte