Durada
1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari
De setembre a juny
Horari
Presencial de tarda, de dilluns a divendres entre les 16.00 i les 20.00 hores
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
30
Modalitat
Investigació
Idioma
Castellà i anglès. La llengua de docència és el castellà. Es requereixen coneixements d'anglès suficients per a la lectura d'articles criminològics.
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte

Màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra [coordinadora], la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya.