Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
Les classes es fan de dilluns a dijous de 15.30 a 19.30 hores, i excepcionalment algun divendres
Preu Estudiants UE: 2.906,4 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 35
Modalitat Investigació
Idioma
Castellà
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte
Màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra [coordinadora], la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya.