Pot fer ús dels serveis d'assessorament, de correcció i de traducció qualsevol membre del personal d'administració i serveis i del professorat de la Universitat Pompeu Fabra.