Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra (DAUPF)

Què és? Què hi trobaré?

Publicat en paper l'any 1994 i en format electrònic l'any 2004, el llibre Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra (DAUPF) estableix els models que cal seguir a l'hora de redactar els divuit documents administratius més usuals de la Universitat. El DAUPF inclou, així mateix, una sèrie de pautes i de recomanacions relatives tant als aspectes de redacció com als aspectes de presentació dels documents, i ofereix alhora la llista completa dels tractaments protocol·laris i dels municipis i comarques en l'àmbit dels Països Catalans.

Respecte a l'edició en paper de 1994, en l'edició electrònica s'han revisat i actualitzat determinades informacions que havien quedat obsoletes, s'han adaptat els models dels documents a la nova papereria de la Universitat i s'hi ha incorporat un cercador, que facilita enormement la consulta i la cerca d'informació.

Contacte: [email protected]

 

També podeu accedir als documents administratius en anglès.