Quan la paraula web fa una funció adjectiva i acompanya els substantius lloc o pàgina, el gènere és masculí en el primer cas (un lloc web poc conegutels llocs web més visitats) i femení en el segon (una pàgina web molt ben dissenyada).

Cada vegada més, però, la paraula web s’utilitza com un substantiu de gènere femení per designar, amb caràcter general, el que en llenguatge corrent s’anomena una web (tant si es tracta realment d’una pàgina que penja d’un lloc web com si es tracta d’un lloc o servidor web pròpiament dit; aquesta és una qüestió purament tècnica que la majoria de vegades l’usuari no sap ni pot saber).

Per tant, atenent a criteris de simplicitat i d’eficàcia comunicativa, des del Gabinet Lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra proposem d’utilitzar el substantiu web en gènere femení (la webles webs, una webunes webs) excepte si va precedit de les paraules lloc o servidor. Això ens estalviarà molts maldecaps i evitarà frases com podeu consultar-ne tota la informació a través del [lloc] web de la Universitat, i més concretament de la [pàgina] web de la Biblioteca... Per a més informació, clica aquí.