Com a norma general, els noms de les universitats s'han de traduir sempre, excepte en els casos següents:

a) Quan es tracta d'institucions generalment conegudes amb el seu nom original

Queen's University; London School of Economics; Northwestern University

b) Quan no tenen un equivalent clar.

King's College
D'altra banda, a l'hora de traduir els noms de les universitats cal tenir en compte els dos casos especials següents:

1. Els noms d'institucions poc conegudes, els d'aquelles que puguin coincidir en diverses llengües i els que contenen referents territorials o geogràfics no acompanyats del nom de l'entitat nacional o territorial corresponent s'han de traduir, però afegint-hi tot seguit el nom de la ciutat o del país on es troben.

Universitat Oberta (Regne Unit); Universitat de les Arts (Pennsilvània, EUA); Universitat de Toledo (Ohio, EUA); Universitat del Litoral (França); Universitat del Mar (Xile); Universitat Nacional del Sud (Argentina)

2. Els noms d'universitats que contenen noms de persona -incloent-hi els noms de personatges il·lustres, com ara reis, papes o sants, que en altres circumstàncies sí que es traduirien-, s'han de traduir només parcialment, és a dir, sense tocar-ne el nom propi.

Universitat John Moores; Universitat Comercial Luigi Bocconi; Universitat Alfonso X el Sabio

En el cas concret de la Universitat Pompeu Fabra, el criteri general és traduir-ne el nom a la llengua en què estiguem escrivint o parlant sempre que sigui possible, excepte en els supòsits següents:

  • Quan el nom de la Universitat apareix en un logotip o com a part de la imatge corporativa de la Universitat.
  • Quan el nom de la Universitat forma part d'una adreça.
  • En aquells casos singulars i puntuals (filiació institucional en la signatura de treballs de recerca, senyalització, indicadors, imatge externa, a efectes de visibilitat a Internet...) en què excepcionalment sigui preferible preservar la denominació catalana de la institució.


Aquest criteri de traducció afecta tant el nom de la Universitat pròpiament dit com el nom de la ciutat de Barcelona quan s'utilitzi la designació composta, en els casos en què, òbviament, la grafia del topònim Barcelona variï en altres llengües. 

Pompeu Fabra University - Barcelona; Universidad Pompeu Fabra - Barcelona; Université Pompeu Fabra - Barcelone; Università Pompeu Fabra - Barcellona; Pompeu Fabra Unibertsitatea - Bartzelona


Pel que fa a l'acrònim de la Universitat, es recomana fer servir el següent: UPF - Barcelona.