Nomenclatura de la UPF

Què és? Què hi trobaré?

Publicada l'any 2008, la Nomenclatura de la UPF català ↔ espanyol ↔ anglès és una eina de treball elaborada i mantinguda pel Gabinet Lingüístic amb el doble objectiu de facilitar la tasca de traducció a l'espanyol i a l'anglès de noms i designacions diversos de l'àmbit universitari en general i d'unificar criteris tant en el si de la comunitat universitària com amb els traductors externs que col·laboren amb la UPF en les tasques de traducció de documentació administrativa i institucional.

La Nomenclatura de la UPF català ↔ espanyol ↔ anglès recull més d'un miler de noms propis de l'àmbit universitari en general i de la UPF en particular, tant actuals com històrics (com ara Espai Europeu d'Ensenyament SuperiorAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunyamàster de recerca en Ciència Políticagrau en Enginyeria TelemàticaTaller de Creació d'Interactius Educatius i CulturalsGabinet del RectoratComissió Gestora o Comissió de Professorat, entre molts altres), amb la corresponent traducció a l'espanyol i a l'anglès. Se'n pot consultar el contingut tant a partir del català com de l'espanyol i de l'anglès, ja sigui per blocs alfabètics o bé amb l'ajut del cercador avançat que la Nomenclatura duu incorporat, introduint-hi el mot o sintagma o alguna de les paraules que conté.

Les traduccions proposades són les formes que s'han considerat més adequades i les que cal per tant utilitzar prioritàriament en els àmbits administratiu i institucional de la Universitat. 

Per a la llista oficial en català dels noms propis de la Universitat Pompeu Fabra, consulteu el Nomenclàtor oficial elaborat per la Secretaria General.

 

Contacte: [email protected]