El Gabinet Lingüístic ofereix tant al personal d'administració i serveis com al professorat un servei de consultes lingüístiques i terminològiques en l'àmbit de la llengua catalana, i també, fins a on li sigui possible, en relació amb altres llengües (bàsicament el castellà, l'anglès i el francès).