Els documents que s'hagin de trametre al Gabinet Lingüístic per a la seva correcció s'han de passar prèviament pel sedàs d'algun dels verificadors ortogràfics i gramaticals disponibles (Word, WordCorrect...). Es poden fer arribar al Gabinet Lingüístic per correu electrònic ([email protected][email protected] o [email protected]), o bé per CAU

En el cas de les traduccions, els documents originals s'han de fer arribar al Gabinet Lingüístic pels mateixos mitjans que en el cas de les correccions ([email protected][email protected] o [email protected]), o bé per CAU