Lexicool.com conté més de dos mil enllaços amb diccionaris i glossaris bilingües i multilingües lliurement consultables en línia. Actualment inclou una seixantena de llengües i més de vint àmbits o disciplines. D’altra banda, inclou un enllaç amb un identificador de llengües, una eina que a partir d’un fragment de text d’un mínim de cinc paraules identifica la llengua en què està escrit.