FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Dret Policial Derecho Policial Policing Law
Execució de les Sentències Penals (Dret Penitenciari) Ejecución de las Sentencias Penales (Derecho Penitenciario) The Execution of Penal Sentences: Penal Law
Delinqüència Econòmica  Delincuencia Económica  Economic Crime
Delinqüència Corporativa Delincuencia Corporativa Corporate Crime
Tendències Actuals de la Delinqüència Tendencias Actuales de la Delincuencia Current Trends in Crime
Política Criminal Comparada [en anglès]  Política Criminal Comparada [en inglés]  Comparative Criminal Policy [in English]
Història de les Penes en la Cultura Jurídica Occidental  Historia de las Penas en la Cultura Jurídica Occidental  History of Sentencing in Western Legal Culture
Dissenys d'Investigació Diseños de Investigación Research Designs
Avaluació dels Efectes de les Polítiques i Programes Públics Evaluación de los Efectos de las Políticas y Programas Públicos Assessment of the Effects of Public Policies and Programmes
Dinàmica de Comportament: Anàlisi de Curs de Vida Dinámica de Comportamiento: Análisis de Curso de Vida Behavioural Dynamics: Lifetime Analysis
Seminari d'Investigació Criminològica Seminario de Investigación Criminológica Criminological Research Seminar
Mètodes d'Enquestes Métodos de Encuestas Survey Methods
Toxicologia Toxicología Toxicology
Psicologia Jurídica i Psiquiatria Forense Psicología Jurídica y Psiquiatría Forense Legal Psychology and Forensic Psychiatry
Avaluació de Risc, Prevenció i Tractament de la Delinqüència Evaluación de Riesgo, Prevención y Tratamiento de la Delincuencia Evaluation of Risk, Prevention and Treatment of Crime
Genètica Forense Genética Forense Forensic Genetics
Salut Pública Salud Pública Public Health