Les dades lingüístiques de la docència (estudis de primer i segon cicle) han estat facilitades pels mateixos professors de cadascun dels estudis -llevat dels de Traducció i Interpretació, a causa de la seva naturalesa multilingüe- a través de les administracions respectives. Per obtenir-ne el percentatge final s'han ignorat les classes pràctiques complementàries d'assignatures teòriques i les assignatures del programa específic de lliure elecció, que no pertanyen pròpiament a cap estudi.