• ADES GENERALS

 

 • 1. Universitat Pompeu Fabra i fundacions i instituts adscrits
 • 2. Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa
 • 3. Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme

 

 • Nivells de resposta
 

1

2

3

Total

Nombre d'enquestes contestades

354

10

22

386

Total professorat

458

15

24

497

Percentatge

77,20

66,66

91,66

77,66

 • I. Dades personals i professionals

 

 • 1. Tipus de relació laboral amb la Universitat:
 

1

2

3

A. Funcionari/ària

21,07

-

-

B. Interí/ina

14,61

10,00

-

C. Contractat/ada

62,08

80,00

100,00

Sense resposta

2,24

10,00

-

 

 • 2. Categoria docent:
 

1

2

3

A. Catedràtic/a d'universitat

7,30

-

-

B. Professor/a titular d'universitat

14,61

-

-

C. Catedràtic/a d'escola universitària

0,84

-

-

D. Professor/a titular d'escola universitària

12,08

20,00

50,00

E. Professor/a associat/ada

27,81

20,00

27,27

F. Professor/a associat/ada mèdic

0,28

-

-

G. Professor/a emèrit/a

0,28

-

-

H. Ajudant/a

23,32

10,00

9,09

I. Altres categories

12,36

50,00

13,64

Sense resposta

1,12

-

-

 

 • 3. Departament:
 

1

A. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (en constitució)

0,84

B. Departament de Ciències Polítiques i Socials

5,06

C. Departament d'Economia

28,65

D. Departament de Dret

19,38

E. Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual

14,05

F. Departament de Traducció i Filologia

17,98

G. Departament d'Humanitats

14,04

 

 • 4. Centre o estudi (majoritari) de docència:
 

1

A. Llicenciatura en Dret

15,17

B. Llicenciatures en Ciències Econòmiques i Empresarials, en Economia i en Administració d'Empreses

21,91

C. Llicenciatura en Humanitats

11,52

D. Llicenciatura en Traducció i Interpretació

18,54

E. Llicenciatura en Periodisme

7,30

F. Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

6,74

G. Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració

1,69

H. Diplomatura en Gestió i Administració Pública

4,77

I. Diplomatura en Ciències Empresarials

4,21

J. Diplomatura en Relacions Laborals

5,62

Sense resposta

2,53

 

 • 5. Sexe:
 

1

2

3

A. Home

63,76

40,00

68,18

B. Dona

36,24

60,00

31,82

 

 • 6. Any de naixement:
 

1

2

3

A. Fins a 1935

2,25

-

-

B. Entre 1936 i 1940

1,68

-

-

C. Entre 1941 i 1945

4,50

-

4,54

D. Entre 1946 i 1950

8,43

-

4,54

E. Entre 1951 i 1955

10,11

-

27,28

F. Entre 1956 i 1960

16,29

10,00

22,73

G. Entre 1961 i 1965

27,25

50,00

18,18

H. Entre 1966 i 1970

22,47

40,00

22,73

I. Entre 1971 i 1975

6,74

-

-

J. A partir de 1976

0,28

-

-

 

 • 7. Anys de residència als Països Catalans:
 

1

2

3

A. Hi he viscut sempre

70,22

80,00

50,00

B. Menys d'un any

7,02

-

-

C. Entre un i cinc anys

9,55

-

13,63

D. Entre sis i deu anys

1,97

10,00

9,11

E. Entre onze i vint anys

1,97

-

13,63

F. Més de vint anys

9,27

10,00

13,63

 

 • II. Dades i actituds lingüístiques

 

 • 8. En quina llengua vau aprendre a parlar?
 

1

2

3

A. En català

51,40

90,00

40,91

B. En castellà

32,02

10,00

31,82

C. En català i en castellà

7,30

-

4,54

D. En anglès

3,65

-

18,19

E. En francès

0,59

-

-

F. En alemany

2,24

-

4,54

G. En italià

0,84

-

-

H. Altres

1,96

-

-

 

 • 9. Quin és el vostre nivell de comprensió oral en llengua catalana?
 

1

2

3

A. Bo

85,31

100,00

81,82

B. Bastant bo

8,98

-

18,18

C. No gaire bo

3,75

-

-

D. Nul

1,96

-

-

 

 • 10. Quin és el vostre nivell de comprensió escrita en llengua catalana?
 

1

2

3

A. Bo

83,91

100,00

77,27

B. Bastant bo

11,74

-

22,73

C. No gaire bo

2,38

-

-

D. Nul

1,97

-

-

 

 • 11. Quin és el vostre nivell d'expressió oral en llengua catalana?
 

1

2

3

A. Bo

74,44

100,00

68,18

B. Bastant bo

11,23

-

13,63

C. No gaire bo

5,90

-

9,09

D. Nul

8,43

-

-

 

 • 12. Quin és el vostre nivell d'expressió escrita en llengua catalana?
 

1

2

3

A. Bo

61,52

100,00

40,91

B. Bastant bo

16,85

-

27,27

C. No gaire bo

8,43

-

18,18

D. Nul

13,20

-

13,64

 

 • 13. Valoreu els vostres coneixements del vocabulari terminològic català de la vostra especialitat:
 

1

2

3

A. Bons

60,49

90,00

47,73

B. Bastant bons

24,52

-

52,27

C. No gaire bons

8,53

10,00

-

D. Nuls

6,46

-

-

 

 • 14. En quina llengua us és més fàcil fer les classes?
 

1

2

3

A. En català

46,07

70,00

40,92

B. En castellà

21,63

-

18,18

C. Indistintament en català o en castellà

23,88

30,00

9,09

D. En una altra llengua

7,30

-

31,81

Sense resposta

1,12

-

-

 

 • 15. En quina llengua parleu habitualment amb els companys catalanoparlants de departament?
 

1

2

3

A. En català

82,31

100,00

72,73

B. En castellà

13,20

-

18,18

C. En una altra llengua

3,65

-

9,09

Sense resposta

0,84

-

-

 

 • 16. En quina llengua parleu habitualment amb els companys no catalanoparlants de departament?
 

1

2

3

A. En català

25,28

70,00

31,81

B. En castellà

58,15

30,00

22,73

C. En una altra llengua

13,76

-

40,91

Sense resposta

2,81

-

4,55

 

 • 17. En quina llengua impartiu les classes?
 

1

2

3

A. En català

62,36

80,00

5,45

B. En castellà

18,54

-

13,64

C. En català o en castellà, segons les circumstàncies

9,27

-

-

D. En una altra llengua

9,83

20,00

40,91

 

 • 18. Quantes hores lectives setmanals impartiu en català?
 

1

2

3

A. Cap

30,06

20,00

54,55

B. Entre una i tres

17,98

-

-

C. Entre quatre i sis

33,71

60,00

22,72

D. Entre set i deu

10,39

10,00

18,18

E. Més de deu

3,65

10,00

4,55

Sense resposta

4,21

-

-

 •  
 • 19. Quantes hores lectives setmanals impartiu en castellà?
 

1

2

3

A. Cap

71,71

90,00

86,36

B. Entre una i tres

10,47

-

-

C. Entre quatre i sis

9,44

-

-

D. Entre set i deu

3,83

-

13,64

E. Més de deu

0,84

-

-

Sense resposta

3,71

10,00

-

 

 • 20. Quantes hores lectives setmanals impartiu en una altra llengua?
 

1

2

3

A. Cap

79,49

70,00

54,55

B. Entre una i tres

7,02

10,00

-

C. Entre quatre i sis

8,99

-

9,09

D. Entre set i deu

1,40

-

4,55

E. Més de deu

-

10,00

31,81

Sense resposta

3,10

10,00

-

 

 • 21. Si no feu totes les classes en català, indiqueu per quins dos motius principals:*
A. Perquè ho demana algun alumne

4,35

5,00

6,82

B. Perquè, tot i que no ho demana cap alumne, penso que els és més fàcil

0,98

-

4,54

C. Perquè no domino prou la terminologia específica

2,11

-

2,73

D. Perquè tinc dificultats per expressar-me en català

6,74

-

18,18

E. Per la naturalesa dels ensenyaments que imparteixo (llengües estrangeres, per exemple)

7,86

-

4,54

F. Per altres motius

4,77

10,00

-

Sense resposta

23,17

35,00

13,63

 • *Percentatge de cadascun dels motius sobre el total de docents que han respost el qüestionari; cada persona pot donar més d’una resposta. Així, per exemple, hi ha un 4,35% dels professors de la UPF que, entre altres motius, no fan totes les classes en català perquè els ho demana algun alumne.

 

 • 22. Quan, a classe, un alumne us planteja una pregunta en català, en quina llengua li contesteu?
 

1

2

3

A. En català

72,75

80,00

54,54

B. En castellà

12,08

-

9,09

C. En la llengua en què faig la classe

12,64

20,00

36,37

Sense resposta

2,53

-

-

 

 • 23. Quan, a classe, un alumne us planteja una pregunta en una llengua altra que el català, en quina llengua li contesteu?
 

1

2

3

A. En català

33,43

60,00

31,82

B. En castellà

35,67

20,00

22,73

C. En la llengua en què faig la classe

25,28

20,00

45,45

Sense resposta

5,62

-

-

 

 • 24. En quina llengua us relacioneu amb els alumnes catalanoparlants en les tutories, les consultes, les tasques de suport, etc.?
 

1

2

3

A. En català

78,93

100,00

81,82

B. En castellà

17,41

-

18,18

Sense resposta

3,66

-

-

 

 • 25. En quina llengua us relacioneu amb els alumnes no catalanoparlants en les tutories, les consultes, les tasques de suport, etc.?
 

1

2

3

A. En català

29,21

80,00

50,00

B. En castellà

57,30

20,00

36,36

C. En una altra llengua

5,62

-

13,64

Sense resposta

7,87

-

-

 

 • 26. Quina llengua utilitzeu en la vostra relació oral amb l'administració de la Universitat?
 

1

2

3

A. Sempre el català

60,67

100,00

63,64

B. Sempre el castellà

13,76

-

18,18

C. D'entrada el català, però canvio al castellà si aquesta és la llengua del meu interlocutor

21,91

-

13,64

D. D'entrada el castellà, però canvio al català si aquesta és la llengua del meu interlocutor

2,53

-

4,54

Sense resposta

1,13

-

-

 

 • 27. En quina llengua redacteu els enunciats dels exàmens?
 

1

2

3

A. En català

60,67

80,00

40,91

B. En castellà, però els faig traduir i es distribueixen en català

5,62

-

-

C. En castellà

8,99

-

13,64

D. En una altra llengua, però els faig traduir i es distribueixen en català

1,40

-

-

E. En una altra llengua

8,43

20,00

40,91

F. No en redacto

10,95

-

4,54

Sense resposta

3,94

-

-

 

 • 28. En quina llengua redacteu els apunts i altres materials docents de l'assignatura o assignatures que impartiu?
 

1

2

3

A. En català

60,21

70,00

36,37

B. En castellà, però els faig traduir i es distribueixen en català

3,19

-

4,54

C. En castellà

14,99

-

13,64

D. En una altra llengua, però els faig traduir i es distribueixen en català

1,12

-

-

E. En una altra llengua

9,27

20,00

40,91

F. No en redacto

7,58

10,00

4,54

Sense resposta

3,64

-

-

 

 • 29. Quina llengua feu servir en les publicacions?
 

1

2

3

A. El català

19,12

10,00

22,73

B. Majoritàriament el català

19,38

50,00

13,64

C. El castellà

12,08

-

9,09

D. Majoritàriament el castellà

17,41

10,00

13,64

E. L'anglès

8,99

10,00

22,73

F. Majoritàriament l'anglès

10,67

-

4,54

G. Una altra llengua

-

-

-

H. Majoritàriament una altra llengua

1,68

10,00

4,54

Sense resposta

10,67

10,00

9,09

 

 • 30. De les assignatures que impartiu, hi ha bibliografia bàsica en català?
 

1

2

3

A. Sí

10,55

-

18,18

B. Sí, però és insuficient

17,83

-

18,18

C. Sí, però és mínima

23,73

70,00

9,09

D. No

47,89

30,00

54,55

 

 • 31. Quin és, al vostre entendre, el grau d'ús de la llengua catalana per part del personal d'administració i serveis de la Universitat?
 

1

2

3

A. Insuficient

3,09

10,00

-

B. Adequat

89,05

90,00

100,00

C. Excessiu

7,30

-

-

Sense resposta

0,56

-

-

 

 • 32. Quin és, al vostre entendre, el grau d'ús de la llengua catalana per part del professorat de la Universitat?
 

1

2

3

A. Insuficient

17,98

10,00

9,09

B. Adequat

75,00

90,00

86,36

C. Excessiu

4,77

-

-

Sense resposta

2,25

-

4,55

 

 • 33. Quin és, al vostre entendre, el grau d'ús de la llengua catalana per part de l'alumnat de la Universitat?
 

1

2

3

A. Insuficient

20,79

50,00

18,18

B. Adequat

71,63

50,00

77,27

C. Excessiu

4,21

-

-

Sense resposta

3,37

-

4,55

 

 • 34. Fins a quin punt s'utilitza la llengua catalana en el vostre entorn laboral?
 

1

2

3

A. Totalment

25,28

70,00

22,73

B. Bastant

61,80

30,00

72,73

C. No gaire

8,71

-

-

D. Gens

2,81

-

4,54

Sense resposta

1,40

-

-

 

 • 35. Què faríeu si en una classe que impartiu en català un alumne us demanés que canviéssiu al castellà perquè no l'entén?
 

1

2

3

A. Continuaria la classe en català

7,02

-

4,54

B. Continuaria la classe en català però m'oferiria a ajudar-lo fora de classe fins que l'entengués

28,09

90,00

9,09

C. Em passaria al castellà

8,99

-

4,54

D. Deixaria que la resta de la classe decidís

5,62

-

13,64

E. Li demanaria els motius pels quals no m'entén i, en funció d'això, decidiria

24,44

10,00

27,27

F. No imparteixo cap classe en català

21,63

-

40,92

Sense resposta

4,21

-

-

 

 • 36. Què faríeu si en una classe que impartiu en castellà un alumne us demanés que canviéssiu al català?
 

1

2

3

A. Continuaria la classe en castellà

14,04

-

4,54

B. Em passaria al català

5,34

-

4,54

C. Deixaria que la resta de la classe decidís

12,64

10,00

9,09

D. No tinc prou coneixements per impartir docència en català, però em comprometria a fer-ho a mig termini

8,43

-

9,09

E. No imparteixo cap classe en castellà

47,75

90,00

68,20

Sense resposta

11,80

-

4,54

 

 • 37. Heu deixat mai de fer una classe en català per la presència d'estudiants Erasmus o d'altres programes d'intercanvi?
 

1

2

3

A. Sí

14,61

10,00

-

B. No

20,79

30,00

13,64

C. No he tingut mai cap estudiant Erasmus

39,32

50,00

59,09

D. No faig cap classe en català

21,63

10,00

27,27

Sense resposta

3,65

-

-

 

 • III. Assessorament i formació

 

 • 38. Quins són els serveis que sol·liciteu més generalment al Gabinet Lingüístic de la Universitat?
 

1

2

3

A. No sabia que existia

25,56

20,00

50,00

B. Cap

56,46

70,00

40,91

C. Assessorament sobre qüestions gramaticals

3,65

-

-

D. Assessorament sobre lèxic i terminologia

3,37

-

-

E. Assessorament sobre documentació administrativa

0,85

-

-

F. Assessorament en anglès

0,56

-

-

G. Assessorament en francès

-

-

-

H. Correccions

7,02

-

9,09

I. Gestió de traduccions

2,53

10,00

-

 

 • 39. Amb quina freqüència us serviu dels verificadors lingüístics instal·lats a la xarxa informàtica de la Universitat (WordPerfect i WordVer) per revisar els vostres escrits?
 

1

2

3

A. No sabia que hi fossin

26,96

10,00

36,37

B. Mai

32,58

40,00

36,37

C. Gairebé mai

11,52

-

-

D. Alguna vegada

13,48

20,00

4,54

E. Sovint

8,43

10,00

4,54

F. Sempre

5,90

10,00

13,64

Sense resposta

1,13

10,00

4,54

 

 • 40. Aquest curs es posa en marxa a la Universitat el Servei d'Autoformació en Llengua Catalana, amb el servei d'un assessor; per una altra banda, s'està treballant en un curs de llengua específic per a professorat universitari en suport CD-ROM. Com a professor, creieu que aquestes eines poden ser útils per incentivar l'ús del català en la docència per part d'aquells professors que encara no l'utilitzen?
 

1

2

3

A. No ho sé

13,20

-

9,09

B. Crec que no

9,55

-

4,54

C. Potser en algun cas concret

37,08

50,00

22,74

D. Pot ser una ajuda important

38,76

40,00

59,09

Sense resposta

1,41

10,00

4,54