El cost d'un servei depèn de diversos factors, com ara el volum, la urgència i la dificultat de la feina de què es tracti. Un altre factor que pot fer variar el cost d'un servei extern és qui el faci, ja que els preus poden oscil·lar sensiblement entre un professional i un altre i entre una empresa i una altra. Tot i que és preferible demanar un pressupost per a cada cas concret, tot seguit s'ofereix una aproximació genèrica al cost dels diversos serveis.

Correccions

  • De català o castellà: entre 0,02 i 0,03 euros per paraula.
  • D'anglès: entre 0,030 i 0,04 euros per paraula.
  • D'altres llengües: demaneu-ne pressupost al Gabinet Lingüístic.

Traduccions

  • Traduccions del català al castellà i viceversa: entre 0,06 i 0,08 euros per paraula.
  • Traduccions de l'anglès al català: entre 0,07 i 0,09 euros per paraula.
  • Traduccions del català a l'anglès: entre 0,07 i 0,10 euros per paraula.
  • Traduccions entre altres llengües: demaneu-ne pressupost al Gabinet Lingüístic.