Càtedres d'empresa. Un compromís estable

Formació, talent, recerca, transferència de coneixement. Avantatges preferents per als partners de prestigi de la UPF

Més informació

Our Chairs