Durada Quatre cursos acadèmics.
Preu 1.248,52 €. Preu orientatiu de primer curs per a estudiants de la UE. Altres tipologies
Places 40
Admissions Com accedir a aquests estudis 
Branca de coneixement
Enginyeria i arquitectura.
Horaris
Primer curs, matí; segon curs, tarda; i tercer i quart curs, matí i tarda
Calendari
De setembre a juny.
Crèdits
240
Idiomes

Català, castellà i anglès.

La majoria d'assignatures de 3r, 4t curs i optatives s'imparteixen en anglès. A 1r i 2n curs hi ha l'opció d'escollir grup en català/castellà o anglès. Així, existeix l'opció de cursar tota la titulació en anglès.

Es recomana haver assolit un nivell de competència lingüística  corresponent al B2 del Marc Comú de Referència Europeu per a poder seguir les assignatures impartides en anglès.

Lloc
Organització