Pràctiques curriculars

Les pràctiques curriculars permeten obtenir crèdits acadèmics (25 hores de pràctiques = 1 crèdit).

 • Graus TIC:
  • Entre 3r i 4t curs es poden realitzar pràctiques optatives (fins a 15 crèdits). Les pràctiques es poden matricular des d’1 crèdit fins a 15.
 • Grau d'Enginyeria Biomèdica:
  • A 4t curs cal matricular les pràctiques obligatòries de 6 crèdits (codi: 24051)
  • Entre 3r i 4t curs es poden realitzar pràctiques optatives (fins a 9 crèdits). Les pràctiques es poden matricular des d’1 crèdit fins a 9.
Si signes un conveni curricular has de matricular els crèdits durant l'automatrícula o bé durant els períodes d'automodificació de matrícula. En cas que s'hagin esgotat aquests períodes, la matrícula es farà automàticament des de la Secretaria quan el conveni estigui signat.

Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars no tenen una equivalència en crèdits, es fan amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i no formen part del pla d'estudis, però sumen experiència. Es poden realitzar des de 1r curs.

 • Per poder fer pràctiques extracurriculars has d'estar matriculat a l'ensenyament universitari a l'any acadèmic en què vols fer pràctiques.

Reconeixement de pràctiques per experiència laboral (contracte laboral)

Si tens un contracte laboral a una empresa realitzant tasques relacionades amb els teus estudis i vols obtenir crèdits, pots fer-ho, sempre i quan el coordinador de pràctiques ho autoritzi i l'experiència laboral l'hagis obtingut a partir de 3r curs del grau (o 4t curs si vols obtenir els crèdits de l'assignatura obligatòria de pràctiques d'Enginyeria Biomèdica). 

D'una banda, cal que ens facis arribar per correu electrònic ([email protected]) o CAU la següent documentació:

D'altra banda, el teu cap ens haurà de fer arribar el següent document a [email protected] des del seu email institucional d'empresa:

Criteris aprovats per la Comissió de Reconeixement de Crèdits de l'Escola d'Enginyeria.

Enllaç a la sol·licitud del tràmit Reconeixement de crèdits per activitat professional

→ Trobaràs la informació sintetitzada de com fer unes pràctiques, en format PDF, en el dossier del Servei de Carreres Professionals. El Servei de Carreres Professionals (SCP) de la UPF gestiona les pràctiques curriculars, extracurriculars i la borsa de treball.

Si vols fer pràctiques a l'estranger, també tens la possibilitat de realitzar un Erasmus pràctiques

També pots descarregar la infografia de les pràctiques.

PREGUNTES FREQÜENTS

On puc fer les pràctiques?

 • Les pràctiques es realitzen en: una empresa, unitat acadèmica o administrativa, grup de recerca de la mateixa universitat o institucions (nacionals o estrangeres, tant públiques com privades). Alguns exemples d'on pots fer les teves pràctiques.
 • Abans de començar les pràctiques es designa un tutor o tutora a l'empresa que t'acompanyarà durant la teva estada.

Quan puc fer les pràctiques?

 • Es pot iniciar la pràctica en qualsevol moment del curs, però s'ha de tenir tramitat el conveni de cooperació educativa abans de començar la pràctica, sigui curricular o extracurricular.

Quantes hores puc fer?

 • La dedicació i l'horari de la pràctica haurà de ser compatible amb els estudis.
 • El conveni no podrà superar les 8 hores diàries, les 40 hores setmanals ni les 800 hores per curs acadèmic.
 • El conveni finalitzarà abans de l’inici del curs següent.

Puc tenir un sou?

 • Segons la normativa, les pràctiques han de ser remunerades, mínim de 6,30 euros/hora bruts. En alguns casos concrets, poden no ser remunerades, però ho haurà d'autoritzar el coordinador/a de pràctiques.

Si és el meu últim any de grau, puc fer pràctiques durant l'estiu?

 • Si tanques expedient al juliol, pots continuar fent pràctiques durant l’estiu (fins a l’inici del següent any acadèmic), sempre i quan no facis la sol·licitud del títol. Des del moment que sol·licitis el títol, automàticament perdràs la condició d’estudiant i no podràs fer pràctiques.

Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF.


 Contacta amb l'àmbit de docència de l'Escola d'Enginyeria per CAU, o bé envia un correu electrònic a [email protected].

Contacta amb l'Àmbit de docència de l'Escola d’Enginyeria
[email protected]