El Servei de Carreres Professionals (SCP) de la UPF gestiona les pràctiques curriculars, extracurriculars i la borsa de treball .

Si vols fer pràctiques a l'estranger, també tens la possibilitat de realitzar un Erasmus pràctiques

Pràctiques curriculars

 • Les pràctiques curriculars permeten obtenir crèdits acadèmics (25 hores treballades = 1 crèdit).
 • Grau de Biomèdica:
  • A 4t curs cal matricular les pràctiques obligatòries de 6 crèdits* (codi: 24051)
  • Entre 3r i 4t curs es poden realitzar pràctiques optatives (fins a 9 crèdits). Les pràctiques es poden matricular des d’1 crèdit fins a 9.
 • Graus TIC:
  • Entre 3r i 4t curs es poden realitzar pràctiques optatives (fins a 15 crèdits). Les pràctiques es poden matricular des d’1 crèdit fins a 15.

Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars no tenen una equivalència en crèdits, es fan amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i no formen part del pla d'estudis, però sumen experiència.

 • Per poder fer pràctiques extracurriculars has d'estar matriculat a l'ensenyament universitari.

Tinc un contracte laboral, puc convalidar-lo per crèdits?

Si tens un contracte laboral realitzant tasques relacionades amb els teus estudis a una empresa i vols obtenir crèdits, cal que ens facis arribar per correu electrònic ([email protected]) la següent documentació:

 • Una còpia del contracte laboral, on hi consti les tasques que realitzes i l'horari.
 • L’informe de vida laboral
 • La memòria (anar al punt 4)
 • L'informe del teu cap (l'enviarem des de la Secretaria)

 

→ Trobaràs la informació sintetitzada de com fer unes pràctiques, en format PDF, en el dossier del Servei de Carreres Professionals.

 

PUNTS CLAU:

ON PUC FER PRÀCTIQUES?

 • Les pràctiques es realitzen en: una empresa, unitat acadèmica, administrativa o grup de recerca de la mateixa universitat o institucions (nacionals o estrangeres, tant públiques com privades). Alguns exemples d'on pots fer les teves pràctiques.
 • Abans de començar les pràctiques es designa un tutor o tutora a l'empresa que t'acompanyarà durant la teva estada.

QUAN PUC FER PRÀCTIQUES?

 • Es pot iniciar la pràctica en qualsevol moment del curs, però s'ha de tenir tramitat el conveni de cooperació educativa abans de començar la pràctica, sigui curricular com extracurricular.

QUANTES HORES HAIG DE FER?

 • La dedicació i l'horari de la pràctica haurà de ser compatible amb els estudis.
 • El conveni no podrà superar les 8 hores diàries ni les 800 hores per curs acadèmic.
 • El conveni finalitzarà abans de l’inici del curs següent.

PUC TENIR UN SOU?

 • En alguns casos, les pràctiques poden ser remunerades, mínim de 6,00 euros/hora nets.

Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF.


Adreça't al professor coordinador de les pràctiques Carles Martín
[email protected]

o a la Secretaria de l'Escola d’Enginyeria
[email protected]