Vull fer un intercanvi

Si tens ganes de fer una estada a l’estranger a 3r o 4t curs, la UPF t’ofereix diferents programes de mobilitat: 

  • Estudiar a una universitat europea a través del programa Erasmus, o bé, sortir fora d’Europa amb un conveni bilateral.
  • Estudiar a l’Estat espanyol amb el programa SICUE.
  • Fer pràctiques a Europa amb l’Erasmus Pràctiques.
  • Realitzar una estada solidària a l’estiu amb el programa MApS.

Tota la informació la trobaràs a la pàgina web de Mobilitat (OMA). Consulta'ls i fixa't en els requisits que has de complir. 

Un cop tinguis una plaça d’intercanvi, hauràs de seguir els 4 passos que s’indiquen a la pàgina web de l’OMA. 

En el procés de gestió de la teva estada t'indicaran que has de fer tràmits a la Secretaria de l’ETIC en dues de les quatre fases. Són les següents: 1. Abans de marxar i 4. Un cop has tornat.

  • Informar sobre com fer l'acord d'estudis (PAS 1: Abans de marxar)
  • Com sol·licitar el reconeixement d'assignatures (PAS 1: Abans de marxar)
  • Matricular les assignatures UPF (PAS 4: Un cop has tornat)
  • Rebre i introduir les notes de l'estada a l'estranger (PAS 4: Un cop has tornat)

 

→ Trobaràs tota la informació de com fer un intercanvi, en format PDF, en el dossier d’informació acadèmica.

La teva sol·licitud. Inclou totes les resolucions.

 

Abans de marxar

Un cop tens assignada la plaça per fer l'intercanvi, has d’emplenar i signar l’acord d'estudis.

Per gaudir de la teva plaça de mobilitat has de matricular-te mínim d'una assignatura a la UPF durant el curs 2021-2022 en el termini establert i abonar els preus acadèmics i administratius corresponents. A més de matricular-te d’aquelles assignatures que saps amb certesa que cursaràs a la UPF, també estàs obligat a matricular les assignatures obligatòries i de formació bàsica no superades. Si marxes tot el curs acadèmic i no tens pendent cap assignatura obligatòria o de formació bàsica no superada pots matricular-te d'una optativa del 3r trimestre.

Les assignatures fetes durant la mobilitat es convalidaran i es matricularan a la tornada, consulta l'apartat "Un cop has tornat" més avall.

Un cop has tornat

Quan hagis tornat de la teva estada, cal que facis els tràmits següents:


OMA (Oficina de Mobilitat i Acollida)
Convocatòria i resolució places mobilitat, beques, requisits idiomes, Erasmus pràctiques
Consultes via CAU
Telèfon 935 422 411 (de dilluns a dimecres de 10.00 a 12.00 h)

Coordinador de mobilitat
Assessorament acadèmic: reconeixements, contingut assignatures, qualificacions
Jérôme Noailly [email protected]
Campus Poblenou, despatx 55.109
Telèfon 935 421 951

Secretaria de l’Escola d’Enginyeria
Matrícula assignatures, recepció i incorporació notes a l’expedient
[email protected]
Campus Poblenou, despatx 55.014
Telèfon 935 422 667