Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2017-2018
Any del pla d'estudis vigent 2017
Durada del pla d'estudis (en anys) 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019
Total matriculats 50 90
Dones 23 41
Homes 27 49
Crèdits matriculats 2.868 5.495
Crèdits matriculats per estudiant 57,36 61,06
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 47,8 91,58
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 1,02
Nou ingrés 50 44
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40
Demanda en 1a opció (D) 57 66
Ràtio D/O 1,43 1,65
Nota de tall juny PAU 9,89 10,958
Nou ingrés a 1r curs 50 43
Dones 23 19
Homes 27 24
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 82 86
Nota mitjana d'accés 10,931 11,557
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89,19
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,02
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 90,07
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100
Curs de la cohort  2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  99,02
Taxa d'èxit a 1r curs 90,07
Curs de la cohort  2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,19

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018
Total abandonament 1
Curs de la cohort  2017-2018
Total abandonament 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 1
% no superen règim permanència a 1r curs 2
Taxa d'abandonament (%) 0