Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2017-2018
Any del pla d'estudis vigent 2017
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 90 136 181 218 222
- Dones 41 66 81 99 90
- Homes 49 70 100 119 132
Crèdits matriculats 5.495 8.132 10.950 12.068 11.464
Crèdits matriculats per estudiant 61,06 59,79 60,50 55,36 51,64
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 91,58 135,53 182,50 201,13 191,07
Ràtio EETC / Total matriculats 1,02 1,00 1,01 0,92 0,86
Estudiants de nou ingrés 44 51 46 67 50
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 66 66 71 61 61
Ràtio D/O 1,65 1,65 1,78 1,53 1,53
Nota de tall juny PAU 10,958 11,364 11,829 12,030 12,016
Nou ingrés a 1r curs 42 42 40 49 43
- Dones 18 23 13 24 11
- Homes 24 19 27 25 32
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 85,7 76,2 87,5 75,5 65,1
Nota mitjana d'accés 11,605 11,712 12,222 12,191 12,093
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 100,0 97,7 100,00

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89,19 90,23 92,90 91,71 90,58
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,02 97,49 99,32 97,89 96,58
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 90,07 92,55 93,54 93,68 93,79
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100,00 96,00 96,56 95,66 94,69
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  99,02 97,67 99,51 98,92 96,86
Taxa d'èxit a 1r curs 90,07 91,28 95,93 91,66 92,71
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,19 87,67 92,31 89,44 89,88
Taxa de rendiment del 2n any (%) 92,49 96,34 92,36 90,96  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 90,68 92,87 92,04    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 92,21 91,45      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 81,49        

Graduació

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022
Total graduats 28 40
Taxa d'eficiència (%) 96,77 95,56
Durada mitjana dels estudis (anys) 3,89 4,30
     
Curs de la cohort  2017-2018 2021-2022
Graduats en t 26 24
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52,00 57,14
Graduats en t o t+1 26 24
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 52,00 57,14

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 5 6 2 2 2
           
Curs de la cohort        2017-2018 2018-2019
Total abandonament       5 5
No superen el règim de permanència a 1r curs       1 3
% no superen règim permanència a 1r curs       2,00 7,14
Taxa d'abandonament (%)       10,00 11,90