Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2017-2018
Any del pla d'estudis vigent 2017
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 50 90 136
Dones 23 41 66
Homes 27 49 70
Crèdits matriculats 2.868 5.430 7.895
Crèdits matriculats per estudiant 57,36 60,33 58,05
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 47,8 90,5 131,58
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 1,01 0,97
Nou ingrés 50 44 51
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 57 66 66
Ràtio D/O 1,43 1,65 1,65
Nota de tall juny PAU 9,89 10,958 11,364
Nou ingrés a 1r curs 50 42 42
Dones 23 18 23
Homes 27 24 19
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 82 85,7 73,8
Nota mitjana d'accés 10,936 11,588 11,728
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89,19 91,31
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,02 97,46
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 90,07 93,69
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 95,95
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  99,02 96,78
Taxa d'èxit a 1r curs 90,07 91,45
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,19 89,76
Taxa de rendiment del 2n any (%) 92,65 -

Graduació

No hi haurà graduats fins al 2020/2021

 

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019
Total abandonament 5 3
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019
Total abandonament 5 3
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 3
% no superen règim permanència a 1r curs 2 7,14
Taxa d'abandonament (%) 0 0