Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2017-2018
Any del pla d'estudis vigent 2017
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 181 218 222 228
- Dones 81 99 90 88
- Homes 100 119 132 140
Crèdits matriculats 10.950 12.068 12.180 11.946
Crèdits matriculats per estudiant 60,50 55,36 54,86 52,39
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 182,50 201,13 202,99 199,10
Ràtio EETC / Total matriculats 1,01 0,92 0,91 0,87
Estudiants de nou ingrés 46 67 50 54
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 71 61 61 47
Ràtio D/O 1,78 1,53 1,53 1,18
Nota de tall juny PAU 11,829 12,030 12,016 11,886
Nou ingrés a 1r curs 40 48 43 41
- Dones 13 24 11 16
- Homes 27 24 32 25
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,5 75,0 65,1 70,7
Nota mitjana d'accés 12,266 12,305 12,189 12,010
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 97,7 100,0 100,0

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,90 91,71 90,58 90,92
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,32 97,89 96,58 96,32
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,54 93,68 93,79 94,39
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,56 95,66 94,69 93,24
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  99,51 98,92 98,74 98,76
Taxa d'èxit a 1r curs 95,93 91,66 92,64 97,40
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,31 89,44 89,88 94,99
Taxa de rendiment del 2n any (%) 92,36 90,96 88,04  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,04 89,45    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,45      

 

Graduació

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 28 40 48
Taxa d'eficiència (%) 96,77 95,56 93,76
Durada mitjana dels estudis (anys) 3,89 4,30 4,35
       
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 26 24 25
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52.00 57.14 59.52
Graduats en t o t+1 39 35 26
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 78.00 83.33 61.90

 

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 2 2 8 1
       
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 6 2
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 3 1
% no superen règim permanència a 1r curs 2.00 7.14 2.38
Taxa d'abandonament (%) 10.00 14.29 4.76