Durada del període de recerca

Quatre cursos acadèmics. Si, excepcionalment, es vol realitzar la tesi doctoral a temps parcial, cal sol·licitar-ho a la Comissió Acadèmica del doctorat en Dret.  

 

Calendari

De setembre a juny

Horari

Seminaris durant el 1r trimestre

Idioma

Català, espanyol i anglès

Places

30

Organització i contacte