Durada del període de recerca Tres cursos acadèmics a temps complet i cinc cursos acadèmics a temps parcial a partir de la data d'admissió al Doctorat
Calendari De setembre a juny
Horari
Seminaris durant el 1r trimestre
Idioma
Català, espanyol i anglès
Places 30
Organització i contacte