Durada del període de recerca

Tres cursos acadèmics a temps complet.  Si es vol fer a temps parcial, cal sol·licitar-ho a la Comissió Acadèmica del doctorat en Dret a partir del segon curs. 

Calendari

De setembre a juny

Horari

Seminaris durant el 1r trimestre

Idioma

Català, espanyol i anglès

Places

30

Organització i contacte