Durada 1 curs acadèmic a temps complet, 2 cursos acadèmics a temps parcial (60 ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
Principalment horari de tarda
Preu Estudiants UE: 3.420 € (preu provisional, pendent de l’aprovació del Decret de la Generalitat de Catalunya) | Estudiants no UE: 6.739,8 €
Places 20
Modalitat De recerca, acadèmic i professionalitzador
Idioma
Espanyol, xinès i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte