Durada
1 curs acadèmic a temps complet, 2 cursos acadèmics a temps parcial (60 ECTS)
Calendari
De setembre a juny
Horari
Principalment horari de tarda
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
25
Modalitat
De recerca, acadèmic i professionalitzador
Idioma
Espanyol, xinès i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés