Durada

1 curs acadèmic a temps complet, 2 cursos acadèmics a temps parcial (60 ECTS)

Calendari

De setembre a juny

Horari

Principalment horari de tarda

Preu

Estudiants UE: 3.420 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € 

Places 20
Modalitat

De recerca, acadèmic i professionalitzador

Idioma
Espanyol, xinès i anglès 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte