Abans d'iniciar la teva preinscripció, comprova que compleixes els requisits d'admissió al programa de doctorat en el qual estàs interessat i prepara els documents necessaris per preinscriure-t'hi.

Estudiants internacionals
L'Oficina d'Admissions de la UPF pot demanar al candidat un certificat de la seva universitat d'origen en què consti que, amb la titulació que el candidat aporta, tindria accés a estudis de doctorat en el seu país d'origen.