Presentation

 

Per a una breu descripció del programa de doctorat clica aquí.

 

Perfil d'ingrés

El programa de doctorat Traducció i Ciències del Llenguatge s’adreça sobretot a persones formades en estudis de grau i màster sobre el llenguatge i/o la traducció, i interessades en la investigació sobre aquestes matèries a nivell superior. La formació doctoral, que inclou el període de recerca doctoral, enllaça amb els àmbits de treball dels quatre programes de màster del departament (Màster en Lingüística Teòrica i AplicadaMàster en Estudis del DiscursMàster en Estudis de Traducció, Màster en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol), així com amb les línies dels seus grups de recerca, dels quals es parla més avall. Els candidats a ingressar en el programa són estudiants de qualsevol procedència que responen a alguna faceta d’aquest perfil, molt sovint a més d’una. El fet de ser un programa interdisciplinari, amb múltiples àmbits d'investigació, el fa també atractiu per a estudiants amb formacions altres que les de llenguatge i traducció, com ara Psicologia, Pedagogia, Enginyeria, Humanitats; el pla d’activitats formatives de primer any fa que aquesta diversitat no afecti la capacitat dels doctorands per a portar a terme la seva recerca doctoral.

Els estudiants que hagin finalitzat un màster en modalitat de recerca i altres estudiants en situacions anàlogues(*) poden iniciar recerca doctoral en una de les deu línies de recerca següents, vinculades a grups de recerca en Traducció i Ciències del Llenguatge:
 

Estudis de traducció
Traducció especialitzada
Recepció i traducció literàries
Anàlisi del discurs
Adquisició del llenguatge
Aprenentatge de llengües
Lexicologia i lexicografia
Terminologia i gestió del coneixement
Lingüística formal i descriptiva i variació

Lingüística computacional i enginyeria del llenguatge

Anualment s’ofereixen 30 places. Consulteu-ne els requisits d’admissió i el calendari de preinscripció.

Aquí teniu l'imprès per sol·licitar l'aval d'un professor del programa.


Formació predoctoral

El període de formació en recerca ha d’aportar al doctorand la capacitat de desenvolupar-se autònomament, enriquir-se treballant en entorns diferents i fer avançar el coneixement. Per tant, a més de les competències específiques de recerca de l'àmbit que és propi de cada tesi doctoral, la formació d'un investigador en el PDTCL ha de proporcionar-li les capacitats i destreses següents:

a)  dominar tècniques de recerca avançades

b)  fer aportacions de recerca alhora rigoroses i originals

c)  orientar la pròpia carrera investigadora de forma autònoma

d)  participar activament en grups de recerca diferents als d’origen

e)  articular i adaptar la pròpia recerca a entorns i projectes diversos

f)  optimitzar la difusió i l’impacte de la pròpia recerca

g)  valorar críticament la recerca en el propi àmbit i en àmbits afins

h)  justificar la importància de la pròpia recerca per a no experts


Els resultats del període de formació doctoral es materialitzen en la tesi doctoral, que podrà ser una monografia o bé un compendi d'articles, d'acord amb la normativa establerta pel programa.

El programa preveu, en les línies que ho permeten, la incorporació de projectes doctorals industrials acollits al Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya.

El període de formació doctoral inclou un seguit d'activitats formatives que l'estudiant ha de fer de forma complementària a la recerca específica conduent a la tesi doctoral. Durant el primer any, les activitats formatives dels estudiants inclouen com a mínim el seguiment de les activitats previstes al Seminari de Doctorat. Abans d'acabar el primer any l'estudiant haurà d'elaborar el pla de recerca, que ha d'incloure una descripció i motivació dels objectius de recerca que es volen assolir i una planificació metodològica, material (mitjans) i temporal que en demostri la viabilitat.

Les principals sortides professionals dels doctorands del programa se situen en l’àmbit de l’ensenyament, universitari o preuniversitari, la recerca i l’Administració pública. Per a més informació, consulteu Carreres professionals i Alumni UPF.

(*)A banda de les persones que hagin obtingut un màster de recerca, també podran sol·licitar l'admissió al doctorat persones en possessió d'un Diploma d'Estudis Avançats (DEA) i altres titulats de màster en funció, amb les condicions que marca la Universitat. (Més informació)

Coordinador del Doctorat: Luis Pejenaute Rodríguez

Els projectes de recerca doctoral s'adscriuen en una de les línies de recerca del programa, es duen a terme en un grup de recerca i són dirigits per un investigador del programa:

Informació sobre recursos d'aprenentatge

Informació sobre ajuts i contractes

Consulteu aquí el portal general sobre ajuts i beques per a estudiants de doctorat.

Consulteu també al web del Departament l'oferta de beques o contractes predoctorals:

 

Llocs d'informació general sobre els estudis de doctorat