Durada del període de recerca 3 anys
Calendari De setembre a juny
Horari
-
Idioma
Català, espanyol i anglès
Places 20
Organització i contacte