Per accedir a un programa de doctorat de la UPF és necessari haver superat un total de 300 crèdits ECTS (dels quals com a mínim 60 hauran de ser d'un programa oficial de postgrau/màster universitari). 

Així mateix, es podrà accedir al Doctorat sense cursar un màster universitari acreditant:

  • el títol de DEA (Diploma d'Estudis Avançats) segons el RD 778/1998, de 30 d'abril
  • la Suficiència Investigadora, segons el RD 185/1985
  • un títol de grau de 300 crèdits ECTS
  • un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES segons procediment establert en el RD 967/2014

Destacats