Abans de començar el curs

Durant el curs

A més a més