Informació Automodificació de Matrícula (TERMINIS)

ENLLAÇ A L'AUTOMODIFICACIÓ

A continuació us detallem alguns aspectes que heu de tenir en compte:

  • En cas de tenir dubtes sobre el procés, disposeu del manual d'automodificació de matrícula.
  • Podreu canviar assignatures ja matriculades i matricular-ne de noves, però en cap cas podreu reduir el nombre de crèdits matriculats. 
  • Podreu canviar el grup d'assignatures matriculades. En el cas de permutes, haureu de fer la petició a través del CAU, les dues persones interessades indicant "permuta" en el termini indicat per a l'automodificació.
  • Recordeu que teniu un màxim de crèdits optatius que podeu matricular. Si supereu aquest màxim, l'aplicatiu us mostrarà el següent avís: "L'assignatura XX no ha estat col·locada en cap itinerari del pla d'estudis..."
  • Podreu entrar en el sistema tantes vegades com us sigui necessari, abonant una única vegada la taxa de modificació de matrícula a l'any (27,27€), segons el Decret de Preus Públics Universitaris de Catalunya.
  • Tan bon punt confirmeu l'automodificació, els canvis es veuran reflectits en el vostre expedient.
  • En el cas que tingueu préstec AGAUR cal que us poseu en contacte amb la secretaria per tal de fer l'automodificació ([email protected])
Qualsevol canvi de grup o assignatura no imputable als estudis que es faci fora d’aquest termini comportarà una nova taxa de gestió de modificació de matrícula.