Estudis sobre canvi climàtic i antiespecisme

 • Activismes juvenils pel clima i reptes globals
  JOVIS
 • Canvi climàtic i consum de notícies
  DIGIDOC
 • Comunicació sobre els riscos del canvi climàtic
  CAS
 • Estudis crítics sobre animals i ètica ambiental
  CRITICC
 • Infàncies i antropocè
  JOVIS
 • 8. Treball decent i creixement econòmic
 • 13. Acció climàtica

Comunicació inclusiva i estudis de gènere

 • Comunicació i salut de les dones
  CAS
 • Comunicació política i gènere
  DIGIDOC POLCOM-GRP
 • Cultura mediàtica popular i gènere
  MEDIUM
 • Desigualtats socioeducatives i gènere
  JOVIS
 • Estudis feministes crítics i comunicació
  CRITICC
 • Moviments feministes
  JOVIS
 • Narratives de la Maternitat
  JOVIS
 • Star Studies i Gènere
  CINEMA
 • Teories i pràctiques feministes
  CINEMA
 • 5. Igualtat de gènere
 • 10. Reducció de les desigualtats
 • 16. Pau, Justícia i Institucions sòlides

Comunicació ètica i responsable

 • Comunicació corporativa, ODS i publicitat responsable
  CAS
 • Comunicació i grups d'influència (think tanks, lobbies i altres grups)
  CRITICC
 • Desigualtat digital, bretxa digital
  DIGIDOC
 • Educació mediàtica
  JOVIS
 • Ètica Periodística i Retiment de Comptes (Media Accountability)
  POLCOM-GRP
 • Pseudociència i mitjans de comunicació i societat
  GRECC
 • Sostenibilitat, impacte, responsabilitat social corporativa
  JOVIS
 • 16. Pau, Justícia i Institucions sòlides

Cinema, cultura visual i artística

 • Arts digitals, art mediàtic interactiu, art socialment compromès
  DIGIDOC
 • Comunicació interactiva
  DIGIDOC
 • Creació visual
  DIGIDOC
 • Fotografia, postfotografia i imatge contemporània
  DIGIDOC
 • Motius visuals en l'audiovisual
  CINEMA
 • Patrimoni cultural
  DIGIDOC
 • 9. Indústria, innovació i infraestructura
 • 12. Consum i producció responsables

Creació i comunicació amb intel·ligència artificial

 • Cinema i Intel·ligència artificial
  CINEMA
 • Desinformació i Intel·ligència artificial
  POLCOM-GRP
 • Human-machine communication
  MEDIUM
 • Intel·ligència artificial generativa
  MEDIUM
 • Intel·ligència artificial i joves
  MEDIUM
 • Intel·ligència artificial i periodisme
  DIGIDOC
 • Pràctiques fans mediades per la IA
  MEDIUM
 • 9. Indústria, innovació i infraestructura

Desinformació i Fact Checking

 • Anàlisi del discurs polític
  POLCOM-GRP
 • Comportament informacional
  DIGIDOC
 • Estudi de mètriques
  DIGIDOC
 • Ètica Periodística i Retiment de Comptes (Media Accountability)
  POLCOM-GRP
 • Periodisme internacional
  POLCOM-GRP
 • Plataformes de fact-checking i verificació
  POLCOM-GRP
 • 4. Educació de qualitat
 • 12. Producció i consum responsables
 • 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Cultura digital i mitjans emergents

 • Anàlisi de l'ecosistema de les interfícies
  MEDIUM
 • Cultura popular mediàtica i digital
  MEDIUM
 • Ecologia i evolució dels mitjans
  MEDIUM
 • 9. Indústria, innovació i infraestructura

Comunicació intercultural

 • Comunicació intercultural
  CRITICC JOVIS
 • Joves transnacionals: identitats, diàspores i agències juvenils
  JOVIS
 • Racisme, discriminació, convivència, vulnerabilitat, prejudicis
  CRITICC
 • Violència, mediació, interculturalitat
  JOVIS
 • 4. Educació de qualitat
 • 10. Reducció de les desigualtats
 • 17. Aliances per aconseguir els objectius

Alfabetització mediàtica i comportament informacional

 • Aprenentatges informals i alfabetització transmedia
  MEDIUM
 • Biblioteques, museus i arxius
  JOVIS
 • Comportament informacional
  DIGIDOC
 • Desigualtats socials
  JOVIS
 • Educació mediàtica
  JOVIS MEDIUM
 • Educació pel canvi social
  JOVIS
 • Estudi de mètriques
  DIGIDOC
 • Imaginaris i valors socials sobre cultura laboral i ciutadania
  MEDIUM
 • Política pública, educació i mercat laboral
  JOVIS
 • 4. Educació de qualitat
 • 10. Reducció de les desigualtats

Comunicació i salut

 • Avaluació de recursos digitals
  DIGIDOC
 • Comportament informacional i salut
  DIGIDOC
 • Comunicació de risc i presa de decisions
  CAS
 • Comunicació i alimentació
  CAS
 • Comunicació metge-pacient
  CAS
 • Habilitats comunicatives de l'àmbit sanitari
  CRITICC
 • Imaginaris i valors socials sobre benestar i salut mental
  MEDIUM
 • Neurocomunicació i salut
  CAS
 • Prevenció i promoció de la salut
  CAS
 • Publicitat inclusiva
  GRECC
 • Salut mental, adolescència i xarxes socials
  CAS
 • 3 Salut i Benestar
 • 5. Igualtat de Gènere
 • 10. Reducció de les desigualtats
 • 16. Pau, Justícia i Institucions sòlides

Joves i mitjans

 • Adolescents i xarxes socials
  MEDIUM
 • Apps i interacció social
  CRITICC
 • Cultura mediàtica popular i joves
  MEDIUM
 • Cultures juvenils, participació política i moviments socials
  JOVIS
 • Efectes psicosocials dels mitjans socials i digitals sobre els joves
  CAS
 • Identitats, diàspores i agències juvenils
  JOVIS
 • Joves digitals, comunicació i competències mediàtiques
  JOVIS
 • Joves i mitjans digitals i socials
  CAS
 • Literatura infantil i juvenil
  JOVIS
 • Mediatitzacions i apropiacions socioculturals
  MEDIUM
 • 4. Educación de calidad
 • 5. Igualtat de Gènere
 • 8. Treball decent i creixement econòmic
 • 10. Reducció de les desigualtats

Comunicació política i institucional

 • Anàlisi de discursos persuasius i del relat polític
  MEDIUM
 • Estudis de recepció i audiències
  POLCOM-GRP
 • Fact-checking del discurs polític
  POLCOM-GRP
 • Comportament informacional
  DIGIDOC
 • Comunicació de Crisi i d'Emergències
  POLCOM-GRP
 • Comunicació Política
  POLCOM-GRP
 • Cultures juvenils, participació política i moviments socials
  JOVIS
 • Història del periodisme
  DIGIDOC POLCOM-GRP
 • Motius visuals en l’esfera pública
  CINEMA
 • Propaganda, infotaintment i entreteniment polític
  MEDIUM
 • 10. Reducció de les desigualtats
 • 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Representació de l'esport als mitjans

 • 3. Salut i benestar
 • 9. Indústria, innovació i infraestructura