La UPF posa al vostre abast la possibilitat de realitzar una estada acadèmica en universitats estrangeres mitjançant els programes d'intercanvi Erasmus (universitats no europees), Erasmus Pràctiques (consecutius, no a la vegada) i Convenis bilaterals (universitats a la resta del món), amb el vistiplau de la Facultat i en funció de la demanda.

La mobilitat internacional és una experiència de creixement personal en el qual adquirireu nous coneixements, diversificareu i ampliareu el vostre currículum, perfeccionareu un o més idiomes i madurareu com a estudiants, com a persones i com a futurs professionals.

Actualment, la Facultat de Comunicació té acords amb universitats de 33 països dintre del marc dels programes de mobilitat Erasmus+ i Convenis Bil·laterals. Consulteu l'oferta de places del curs 2019-20 sobre les universitats.

Convocatòria 2019-20

Sessió informativa específica per estudiants amb plaça assignada a la convocatòria 2019-20 (6 de març del 2019)
  • Sessió informativa per a tots els estudiants de primer curs (6 de maig del 2019) Presentació
  • Sessió informativa per als estudiants de segon curs de Comunicació Audiovisual i Periodisme (8 de maig del 2019) Presentació
La informació que aquí apareix prové de l'experiència dels últims anys i en cap cas s'ha d'entendre com a vinculant o normativa. Les úniques normes vàlides són les que publica la universitat en les convocatòries oficials.