La UPF posa al vostre abast la possibilitat de realitzar una estada acadèmica en universitats estrangeres mitjançant els programes d'intercanvi Erasmus (universitats no europees), Erasmus Pràctiques (consecutius, no a la vegada) i Convenis bilaterals (universitats a la resta del món), amb el vistiplau de la Facultat i en funció de la demanda.

La mobilitat internacional és una experiència de creixement personal en el qual adquirireu nous coneixements, diversificareu i ampliareu el vostre currículum, perfeccionareu un o més idiomes i madurareu com a estudiants, com a persones i com a futurs professionals.

Actualment, la Facultat de Comunicació té acords amb universitats de 33 països dintre del marc dels programes de mobilitat Erasmus+ i Convenis Bilaterals. Consulteu l'oferta de places del curs 2020-21 sobre les universitats.

Convocatòria per marxar el curs 2021-22

Sessions informatives:

  • Sessió informativa per a tots els estudiants de primer curs: (pendent) consultar la Presentació 2019
  • Sessió informativa per als estudiants de segon curs de Comunicació Audiovisual i Periodisme: (pròximament). Podeu consulta la Presentació 2019
  • Sessió virtual informativa general: dilluns 9 de novembre del 2020, a les 13.30 hores. Serà virtual i caldrà que entreu a l'enllaç 
Convocatòria Extraordinària de Mobilitat Internacional 2021-22 de la Facultat de Comunicació. 
La convocatòria extraordinària es resoldrà en dues fases:
  • 1ª fase: els estudiants que hagin optat a places de diversos estudis. Si obtenen plaça en aquesta fase, s'entendrà com finalitzada la seva participació a la convocatòria.
  • 2ª fase: els estudiants que hagin optat a places vacants de la facultat.
 
Els estudiants poden seleccionar destinacions de les dues fases, però entenent que si se'ls assigna una plaça de diversos estudis, ja no se'ls assignarà la de la facultat. Les fases són opcionals, per tant es pot optar a les dues o a una sola.
 

 

Sessió Informativa per a estudiants amb plaça assignada: 22 d'Abril del 2021 a les 12 hores (GRAVACIÓ DE LA SESSIÓ INFORMATIVA)