Programa COFRE

FAQ

Nota aclaridora per a la presentació de sol·licituds COFRE

Model de factura

Exemples bitllets o tiquets de locomoció

ANY 2024

ANY 2023

ANY 2022

ANY 2021

ANY 2020

ANY 2019

 

ANY 2018

 

ANY 2017

 

Convocatòries anteriors