El Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra ofereix la possibilitat de realitzar estades de recerca, d'un mínim d'un mes seguit i màxima de dos anys, a recercadors d'altres centres estatals i internacionals a través del Programa de Recercadors Visitants de la UPF (Visitings Scholars).

 

Tipologia de recercadors visitants

  • Recercador visitant predoctoral: investigadors en formació.
  • Recercador visitant postdoctoral: investigadors amb el títol de doctor.

 

Procés de sol·licitud d'admissió

Cal emplenar i enviar el formulari de sol·licitud d'admissió. En el mateix formulari cal adjuntar la següent documentació:

  • Currículum vitae
  • Còpia del DNI/Passaport

Es necessita l'aval d'algun membre del professorat permanent o en vies de permanència o del col·lectiu d'investigadors ICREA vinculats al departament de Comunicació.

Al final de l’estada, l’investigador cal que entregui un resum de la seva activitat al centre.

 

Serveis oferts

  • Carta d'invitació (demanar-la expressament en sol·licitar l'admissió al programa).
  • Carnet identificatiu: la Secretaria facilitarà un carnet de recercador/a visitant de la UPF en el qual consta el nom i el període de l'estada. Aquest carnet és necessari per identificar-se en els diferents Campus de la UPF.
  • Accés a la xarxa wifi del campus UPF.
  • Accés als ordinadors de la UPF.
  • Préstec bibliotecari: tindrà les mateixes condicions que qualsevol professor UPF (30 documents en préstec simultanis, préstec de la xarxa del consorci de biblioteques, préstec interbibliotecari no gratuït).
  • Certificat d'estada. 

Interacció de la resta del cos acadèmic amb els visitants
Per treure el màxim de profit de les estades de professors i investigadors externs, el Departament fomentarà la participació dels recercadors visitants en les diferents activitats acadèmiques que puguin tenir lloc durant les seves estades: Taula de Nova Recerca, seminaris de doctorat, congressos i conferències, etc.

Normativa

Programa d'Investigadors Visitants (Visiting Scholars) de la Universitat Pompeu Fabra (Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018)

 

Comunicació

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 935 422 536
 +34 935 422 303

[email protected]