Els crèdits d'activitats universitàries són una modalitat dels estudis de grau de Comunicació per al reconeixement de la participació de l'estudiant en les activitats. Podeu trobar més informació a la web general del SACU aqui seleccionant l'apartat UGA de Comunicació.

 • UPF Ràdio [1 ECTS]:  UPF.Ràdio és l'emissora radiofònica oficial de la Universitat Pompeu Fabra i, convida als alumnes del Grau en Comunicació audiovisuals, Grau en Periodisme i Grau  en Publicitat i Relacions Públiques a participar-hi, ja sigui com a tècnics, des de la gestió, com a col·laboradors en un programa o com a creadors i editors del seu propi programa.
   
 • Delegat de mobilitat [1 ECTS]: Les funcions  seran: Preparació, organització i assistència a reunions d’assamblees i sessions informatives de mobilitat. Reunions amb el coordinador de mobilitat i secretaria. Informe de propostes i aportacions presentades. Difusió de les activitats i serveis de la UPF entre els estudiants de mobilitat.

 • Curso LGBTI  [1 ECTS] 3r trimestre.  El curs inclou un recorregut històric d’aquestes identitats no-hegemòniques des de la seva criminalització i patologització fins a la lluita per la igualtat i equiparació de drets actual. Es reconeixerà 1 ECTS, sempre i quan se superi l’avaluació i s’hagi assistit a un mínim del 80% de les sessions. Per sol·licitar el reconeixement de crèdits, caldrà estar matriculat/ada a la UPF durant el curs acadèmic 2023-2024. La Formació es realitzarà del 3 d'abril fins el 22 de maig del 2024.

 • Response [2 ECTS]:  És una Plataforma de Coneixement per a la Comunicació Estratègica Responsable.L'objectiu principal és oferir estratègies i solucions comunicatives a fundacions, ONGs i iniciatives solidàries, a través de metodologies d'aprenentatge-servei i voluntariat par part de l'alumnat de Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme de la UPF que vulgui col·laborar en la iniciativa.

 • Participació en les Exposicions a la Galeria Àrea Tallers  (Campus Poblenou) [3 ECTS]:  L'equip d'organització de les exposicions a la Galeria - Àrea Tallers (Campus de Poblenou) vol que hi participin dos estudiants de grau al llarg de tot el curs acadèmic en diferents tasques vinculades a la posada en marxa d'exposicions i a la seva divulgació entre l'alumnat.  Les persones implicades podran conèixer de prop tasques com el comissariat d'exposicions i la dinamització d'activitats al campus. 

 • Cinetmosfera  [1 ECTS]: És un cineclub bimensual organitzat per als estudiants de Comunicació Audiovisual que es  celebra a la sala En Construcció (Àrea Tallers, Campus de Poblenou) al llarg de tot el curs acadèmic. Cada pel·lícula va acompanyada d'una presentació i d'un col·loqui. És necessària l'assistència a 10 sessions del cineclub per a reconèixer 1 crèdit RAC.
   
 • Diari de Barcelona [de 1 a 3 crèdits ECTS en funció de la dedicació horària]: És un mitjà de comunicació multiplataforma. L'alumnat del Grau en Periodisme són els principals proveïdors de contingut del DdB, però també hi participen estudiants d’altres estudis. Actualment, en formen part activament alumnes de Comunicació Audiovisual; Publicitat i Relacions Púbiques; Traducció i Interpretació; o Ciències Polítiques, entre d'altres. Els estudiants creen continguts en múltiples formats, corregeixen i editen textos, fan campanyes de màrqueting i posicionament de marca o realitzen projectes d'innovació periodística.