Equip de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació

  • Jordi Balló i Fantova, responsable de l'UCA de Comunicació i director del Departament de Comunicació, exerceix les funcions de la coordinació general de tots els àmbits de la UCA.
  • Carles Pont Sorribes, degà de la Facultat de Comunicació, responsable de l'àmbit de grau i qualitat.
  • Glòria Salvadó Corretger, sotsdirectora del Departament de Comunicació, responsable de màster i doctorat.
  • Ruth Rodríguez-Martínez, sotsdirectora de recerca.
  • Matilde Obradors Barba, secretària del Departament de Comunicació, responsable de l'àmbit de cultura.
  • Rafael Pedraza Jiménez, secretari de la Facultat de Comunicació, responsable de l'àmbit de professorat.
  • Cristina Gorgues Griñan, cap de l'UGA de Comunicació.

Equips de direcció

Comissions

Junta de Facultat

Consell de Departament

Representants dels estudiants