Equip de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació Equip de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació

  • Jordi Balló i Fantova, responsable de l'UCA de Comunicació i director del Departament de Comunicació, exerceix les funcions de la coordinació general de tots els àmbits de la UCA.
  • Carles Pont Sorribes, degà de la Facultat de Comunicació, responsable de l'àmbit de grau i qualitat.
  • Glòria Salvadó Corretger, sotsdirectora del Departament de Comunicació, responsable de màster i doctorat.
  • Frederic Guerrero Solé, sotsdirector de recerca i transferència.
  • Ruth Rodríguez-Martínez, secretaria del Departament de Comunicació, responsable de l'àmbit de cultura.
  • Rafael Pedraza Jiménez, secretari de la Facultat de Comunicació, responsable de l'àmbit de professorat.
  • Cristina Gorgues Griñan, cap de l'UGA de Comunicació.

Equips de direcció Equips de direcció

Comissions Comissions

Junta de Facultat Junta de Facultat

Consell de Departament Consell de Departament

Representants dels estudiants Representants dels estudiants