Utilitza la Línia Ètica per...

... comunicar conductes que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració dutes a terme per la UPF.

 

 

 Accedeix a la Línia Ètica

 


  • Síndic de Greuges: Els membres de la comunitat universitària (estudiants, professors i personal d'administració i serveis) poden adreçar-se al Síndic de Greuges, que és l'òrgan encarregat de defensar els seus drets i de garantir el compliment de tot el que disposen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions: qualsevol persona, física o jurídica, degudament identificada, podrà fer un suggeriment, una felicitació o presentar una queixa sobre el funcionament dels serveis de la UPF
  • Exercici de drets sobre les dades personals: les persones interessades poden conèixer quines de les seves dades personals estan sent tractades per la Universitat, demanar-ne la modificació, la supressió, o la portabilitat, sol·licitar la limitació d’un tractament, manifestar la seva oposició o exercir el seu dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
  • Contra la violència masclista i LGBTIfòbia: Has patit una situació de violència masclista o LGBTIfòbica a la UPF? En coneixes algun cas?
  • Sol·licitar accés a la informació pública: qualsevol persona major de 16 anys, a títol individual i en el seu propi nom o en representació i nom de les persones jurídiques legalment constituïdes, tenen dret a accedir, mitjançant sol·licitud, a la informació pública, arxius i registres, sense més limitacions que les contemplades en la Llei.