Visualització del contingut web

Normativa de progressió i permanència en els estudis de grau

Podeu consultar la vostra progressió a Tràmits Acadèmics

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Continuació d’estudis

Cal superar el 50% dels crèdits d’assignatures de formació bàsica i obligatòries de 1r curs

Crèdits a superar: 31

Progressió en els estudis 

Accés a 2n curs

Cal superar el 50% dels crèdits de 1r curs

Crèdits a superar: 31

Accés a 3r curs

Cal superar el 90% dels crèdits de 1r curs i el 50% dels crèdits de  2n curs

Crèdits a superar: 

54 de 1r i 29 de 2n

Accés a 4t curs

Cal superar tot primer curs, el 90% dels crèdits de 2n curs i el 50% dels crèdits de  3r curs

Crèdits a superar: 

62 de 1r, 52 de 2n i 30 de 3r

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Continuació d’estudis

Cal superar el 50% dels crèdits d’assignatures de formació bàsica i obligatòries de 1r curs

Crèdits a superar: 30

Progressió en els estudis

Accés a 2n curs

Cal superar el 50% dels crèdits  de 1r curs

Crèdits a superar: 30

Accés a 3r curs

Cal superar el 90% dels crèdits de 1r curs i el 50% dels crèdits de 2n curs

Crèdits a superar: 54 de 1r i 30 de 2n

Accés a 4t curs

Cal superar tot el 1r curs, el 90% dels crèdits de 2n curs i el 50% de 3r curs

Crèdits a superar: 

60 de 1r, 54 de 2n i 31 de 3r

PERIODISME

Continuació d'estudis 

Cal superar el 50% dels crèdits d’assignatures de formació bàsica i obligatòries de 1r curs

Crèdits a superar: 31

Progressió en els estudis (iniciats abans del curs 21-22)

Accés a 2n curs

Cal superar el 50% dels crèdits de 1r curs

Crèdits a superar: 31

Accés a 3r curs

Cal superar el 90% dels crèdits de 1r curs i el 50% dels crèdits de 2n curs

Crèdits a superar: 

55 de 1r i 29 de 2n

Accés a 4t curs

Cal superar tot primer, el 90% dels crèdtis de 2n curs i el 50% dels crèdits de 3r curs

Crèdits a superar: 

62 de 1r, 52 de 2n i 35 de 3r

Progressió en els estudis (si has iniciat estudis el curs 21-22)

Accés a 2n curs

Cal superar el 50% dels crèdits de 1r curs

Crèdits a superar: 30

Accés a 3r curs

Cal superar el 90% dels crèdits de 1r curs i el 50% dels crèdits de 2n curs

Crèdits a superar: 

54 de 1r i 32 de 2n

Accés a 4t curs

Cal superar tot primer, el 90% dels crèdtis de 2n curs i el 50% dels crèdits de 3r curs

Crèdits a superar: 

60 de 1r, 57 de 2n i 33 de 3r