Curs 2022-2023

Consulta pública dels HORARIS amb aules (seleccionar Grau/Curs/Trimestre)

És recomanable consultar els horaris cada setmana per si hi ha canvis d'aulari 

PERIODISME: 1r curs pla 717. La resta de cursos pla 425.