Us volem proposar una nova manera d’aprendre a la Universitat: innovadora, interdisciplinària i adaptada a les necessitats d’un món canviant en el qual la transversalitat té un valor transformador. La Facultat de Comunicació de la UPF, per complementar els seus estudis de grau, ofereix un seguit de cursos denominats mínors.

El mínor és una formació complementària per als estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, estructurat i desenvolupat a l’entorn de l’adquisició d’unes competències concretes d’una àrea de coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels estudis de cada alumne. Els mínors de la UPF tenen entre 12 i 30 crèdits i poden ser temàtics, transversals o per a col·lectius o programes concrets.

En l’àmbit de la comunicació hi ha tres mínors molt específics que donen resposta a alguns dels grans reptes de la formació en comunicació als quals s’enfronten, no només els estudiants d’aquest àmbit, sinó en general de  totes les disciplines del coneixement: la comunicació oral, la creació i la cultura, i la transformació digital.

La Facultat de Comunicació ofereix el mínor en Oratòria, que fomenta la comunicació oral, desenvolupa competències d’expressió i millora la capacitat de síntesi. S’hi ofereix una formació especialitzada perquè els estudiants siguin capaços d’expressar-se de manera oral amb correcció i eficàcia tant en l’àmbit acadèmic com en el professional.

El segon mínor que s’ofereix des de la Facultat de Comunicació és el de Creació i Pràctica Cultural. Aquest programa dóna una formació transversal que comprèn diversos àmbits de la promoció artística i la gestió cultural des d'un plantejament multidisciplinari. Per assolir aquests objectius, el mínor compta amb un conjunt de matèries que s'ocupen de temàtiques nuclears en aquest àmbit i, al mateix temps, posa a disposició de l'alumnat les diferents activitats que conformen el Programa de Cultura de la Universitat.

El tercer mínor ofert des de la Facultat és el de Narrativa i Creació Digitals. El programa proposa el repte d’ampliar o reforçar la interdisciplinarietat en la creació digital, enfortir les habilitats per planificar i desenvolupar projectes propis o realitzar prototips. Aquest és un mínor que permet a l’estudiant que es vol especialitzar en l’estudi i la creació de narratives i arts digitals, cobrir camps com la narrativa interactiva, el videojoc, la narrativa transmèdia i la producció artística vinculada a les noves tecnologies.

Des de la Facultat de Comunicació us animem, doncs, a trobar el vostre mínor, sigui més especialitzat en l’àmbit de la comunicació amb l’oferta que us presentem, o bé en el marc del conjunt de programes que s’ofereixen des de diferents facultats de la Universitat Pompeu Fabra. Els mínors poden complementar el perfil i el currículum de cada estudiant i fer-lo més atractiu de cara al món professional gràcies a la millora de les habilitats o a l’especialització en un àmbit concret.

Carles Pont Sorribes
Degà de la Facultat de Comunicació