Cap de la Unitat de Gestió i Administració Cap de la Unitat de Gestió i Administració

Àmbit de Docència Àmbit de Docència

Àmbit de Gestió Econòmica, de la Recerca i Doctorat Àmbit de Gestió Econòmica, de la Recerca i Doctorat

Àmbit de Professorat i Comunicació Àmbit de Professorat i Comunicació