Informació requisit B2

Alumnes que hagin iniciat un grau abans del curs 2018-2019 Alumnes que hagin iniciat un grau abans del curs 2018-2019

El Parlament de Catalunya va aprovar el 8 de maig per unanimitat la Llei 1/2018 sobre l'acreditació d'una tercera llengua. Aquesta modificació estableix, a partir d'ara, que l'acreditació serà un requisit indispensable únicament per als estudiants que accedeixin a la universitat a partir del curs 2018-19. 

Com a reconeixement a tots aquells estudiants de la Universitat que ja havien acreditat, la UPF els farà constar al certificat acadèmic personal que durant els seus estudis universitaris de grau han acreditat un nivell igual o superior al B2 d'una tercera llengua del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

Malgrat aquesta moratòria legal, la UPF continuarà animant a tots els seus estudiants que acreditin els coneixements d'una tercera llengua, ja que considera que els idiomes obren portes a un millor futur acadèmic i professional.

 

 

Recorda que a Idiomes UPF pots formar-te i acreditar idiomes amb moltes avantatges:

* Crèdits RAC: Des del nivell B1 en anglès (si és la llengua que has fet a batxillerat) o des de nivell A1 amb qualsevol altra llengua, pots aconseguir fins a 6 crèdits RAC amb els nostres cursos - Consultar normativa vigent

* Encara pots matricular-te als nostres cursos d'estiu o realitzar una prova certificadora:

En superar el curs, demana un ajut PARLA3 de fins a 350€, sol.licita crèdits RAC i comença a encaminar-te cap al nou Mínor en Plurilingüisme UPF si ho desitges!

 • També pots inscriure't al Campus Plurilingüe UPF i provar cada setmana, al juliol, un d'aquests idiomes (alemany, francès, italià, xinès, rus i àrab) a partir de 20€!

Pots obtenir també crèdits RAC o crèdits per al nou Mínor en Plurilingüisme UPF si ho desitges!

 • També pots acreditar el teu nivell d'idioma (obtenir crèdits RAC i un ajut de 50€ PARLA3) amb les proves certificadores de la UPF:
  • Acreditacions d'anglès: PCCL, UPFluent
  • Acreditacions d'alemany: PCCL
  • Acreditacions de francès: PCCL
  • Acreditacions d'italià: PCCL

Alumnes que iniciïn un grau a partir del curs 2018-2019 Alumnes que iniciïn un grau a partir del curs 2018-2019

Si has iniciat els estudis de grau en una universitat catalana a partir del curs acadèmic 2018-2019 hauràs d'acreditar un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) d'anglès, alemany, francès o italià per obtenir el títol de grau, tal com preveu la Llei 1/2018 del Parlament de Catalunya. Pots acreditar-lo presentant un certificat oficial de coneixements d'idioma a la secretaria de la teva facultat.

Si no pots presentar un certificat, però pots demostrar que tens coneixements equivalents a un B2, pots sol·licitar-ne el reconeixement als efectes de completar el requisit.

Més informació i preguntes més freqüents sobre el requisit B2

 

Demana ajuts per a la formació i l'acreditació:

Requisits: ser estudiant de grau i fer cursos o proves a Idiomes UPF

Ajuts PARLA3 per a la formació de fins a 350€

Ajuts PARLA per a l'acreditació de fins a 50€

Supera el requisit de B2 amb Idiomes UPF

Gràcies als certificats obtinguts realitzant els cursos i/o les proves acreditadores d'Idiomes UPF pots superar el requisit de B2 (si realitzes un curs d'anglès, d'alemany, de francès o d'italià de nivell B2 o superior).

CURSOS

 • Cursos d'anglès: anuals, intensius, estiu
 • Cursos d'alemany: anuals
 • Cursos de francès: anuals
 • Cursos d'italià: anuals
 • Campus Plurilingüe UPF (alemany, francès, italià, xinès, rus i àrab): juliol (no vàlid per a la superació del requisit però sí per a crèdits RAC i el Mínor en Plurilingüisme UPF).

ACREDITACIONS

 • Acreditacions d'anglès: PCCL, UPFluent
 • Acreditacions d'alemany: PCCL
 • Acreditacions de francès: PCCL
 • Acreditacions d'italià: PCCL

Aconsegueix crèdits RAC a partir del nivell C1.1

Aconsegueix crèdits per al teu expedient amb els nostres cursos (des de nivell C1.1 per a la llengua que hagis triat per a la superació del requisit B2, i des de nivell inicial, A1, en qualsevol altra llengua) - Consulta normativa vigent

Aconsegueix el Mínor en Plurilingüisme UPF!

Abans de graduar-te pots obtenir amb facilitat el Mínor en Plurilingüisme UPF amb el qual la UPF vol potenciar el domini de dues o més llengües estrangeres i reconèixer l'esforç i la dedicació en la formació en llengües estrangeres que els estudiants de la UPF han realitzat a la Universitat durant el seu període de formació, més enllà del seu itinerari formatiu principal.