Informació requisit B2

Alumnes que hagin iniciat un grau abans del curs 2018-2019 Alumnes que hagin iniciat un grau abans del curs 2018-2019

El Parlament de Catalunya va aprovar el 8 de maig per unanimitat la Llei 1/2018 sobre l'acreditació d'una tercera llengua. Aquesta modificació estableix, a partir d'ara, que l'acreditació serà un requisit indispensable únicament per als estudiants que accedeixin a la universitat a partir del curs 2018-19. 

Com a reconeixement a tots aquells estudiants de la Universitat que ja havien acreditat, la UPF els farà constar al certificat acadèmic personal i al Suplement Europeu del Títol que durant els seus estudis universitaris de grau han acreditat un nivell igual o superior al B2 d'una tercera llengua del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

Malgrat aquesta moratòria legal, la UPF continuarà animant a tots els seus estudiants que acreditin els coneixements d'una tercera llengua, ja que considera que els idiomes obren portes a un millor futur acadèmic i professional.

 

 

Recorda que a Idiomes UPF pots formar-te i acreditar idiomes amb moltes avantatges:

* Crèdits RAC: Des del nivell B1 en anglès (si és la llengua que has fet a batxillerat) o des de nivell A1 amb qualsevol altra llengua, pots aconseguir fins a 6 crèdits RAC amb els nostres cursos - Consultar normativa vigent

* Encara pots matricular-te als nostres cursos d'estiu o realitzar una prova certificadora:

En superar el curs, demana un ajut PARLA3 de fins a 350€, sol.licita crèdits RAC i comença a encaminar-te cap al nou Mínor en Plurilingüisme UPF (*pendent aprovació) si ho desitges!

 • També pots inscriure't al Campus Plurilingüe UPF i provar cada setmana, al juliol, un d'aquests idiomes (alemany, francès, italià, xinès, rus i àrab) a partir de 20€!

Pots obtenir també crèdits RAC o crèdits per al nou Mínor en Plurilingüisme UPF (*pendent aprovació) si ho desitges!

 • També pots acreditar el teu nivell d'idioma (obtenir crèdits RAC i un ajut de 50€ PARLA3) amb les proves certificadores de la UPF:
  • Acreditacions d'anglès: PCCL, UPFluent
  • Acreditacions d'alemany: PCCL
  • Acreditacions de francès: PCCL
  • Acreditacions d'italià: PCCL

Alumnes que iniciïn un grau a partir del curs 2018-2019 Alumnes que iniciïn un grau a partir del curs 2018-2019

Si inicies els teus estudis de grau en una universitat catalana a partir del curs acadèmic 2018-2019 hauràs d’acreditar un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) d'anglès, alemany, francès o italià per obtenir el títol de grau, tal com preveu la Llei 1/2018 de la Generalitat de Catalunya. Pots acreditar-lo presentant un certificat oficial de coneixements d'idioma a la secretaria de la teva facultat.

Més informació sobre el requisit B2

Demana ajuts per a la formació ;i l'acreditació:

Requisits: ser estudiant de grau i fer cursos o proves a Idiomes UPF

Ajuts PARLA3 per a la formació de fins a 350€

Ajuts PARLA per a l'acreditació de fins a 50€

Supera el requisit de B2 amb Idiomes UPF

Gràcies als certificats obtinguts realitzant els cursos i/o les proves acreditadores d'Idiomes UPF pots superar el requisit de B2 (si realitzes un curs d'anglès, d'alemany, de francès o d'italià de nivell B2 o superior).

CURSOS

 • Cursos d'anglès: anuals, intensius, estiu
 • Cursos d'alemany: anuals
 • Cursos de francès: anuals
 • Cursos d'italià: anuals
 • Campus Plurilingüe UPF (alemany, francès, italià, xinès, rus i àrab): juliol (no vàlid per a la superació del requisit però sí per a crèdits RAC i el nou Mínor en Plurilingüisme UPF - *pendent d'aprovació)

ACREDITACIONS

 • Acreditacions d'anglès: PCCL, UPFluent
 • Acreditacions d'alemany: PCCL
 • Acreditacions de francès: PCCL
 • Acreditacions d'italià: PCCL

Aconsegueix crèdits RAC a partir del nivell C1.1

Aconsegueix crèdits per al teu expedient amb els nostres cursos (des de nivell C1.1 per a la llengua que hagis triat per a la superació del requisit B2, i des de nivell inicial, A1, en qualsevol altra llenga) - Consulta normativa vigent

Aconsegueix el nou Mínor en Plurilingüisme UPF!

Ja s'ha aprovat el nou Mínor en Plurilingüisme UPF amb el qual la UPF vol potenciar el domini de dues o més llengües estrangeres i reconèixer l'esforç i la dedicació en la formació en llengües estrangeres que els estudiants de la UPF han realitzat a la Universitat durant el seu període de formació, més enllà del seu itinerari formatiu principal.