El treball de fi de grau (TFG) és un treball final que es fa durant el 4t curs. Aquest treball ha de contribuir a reforçar el domini del conjunt de competències generals, bàsiques i específiques del grau en Publicitat i Relacions Públiques. És un treball molt vinculat a les competències que fan referència a la capacitat d’anàlisi i de síntesi; d’organització i planificació; de comunicació escrita; de motivació i de raonament crític; d’aprenentatge autònom i de creativitat;  i a la capacitat d’associació de coneixements; així com les competències pròpies del grau quant a l’estratègia, la creativitat i la producció en el camp de la comunicació persuasiva. 

 

Propostes de TFG i assignació de tutors