Professorat de diverses facultats de la Universitat explica en una sèrie de càpsules de vídeo la posada en pràctica del Marc Educatiu Comú EDvolució en les seves assignatures. Amb l'acompanyament i assessorament del CLIK i a través de diverses metodologies com la classe inversa, l'aprenentatge basat en problemes o la ludificació, han adaptat les seves matèries aconseguint resultats molt satisfactoris. 

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)

Metodologia d'aprenentatge amb què el docent planteja un problema real als estudiants i els ajuda a investigar-ne la resposta deixant que siguin ells mateixos els que trobin la solució.

 

El professor Andrea Noferini, del departament de Ciències Polítiques i Socials explica com utilitza la metodologia ABP en les seves classes.

 

Aprenentatge Basat en Recerca (ABR) Aprenentatge Basat en Recerca (ABR)

Metodologia pedagògica amb què el docent incorpora els últims resultats i avenços d'una determinada investigació als continguts de l'assignatura.

El professor Vicent Climent Ferrando, del departament de Traducció i Ciències del Llenguatge explica com aplica la metodologia ABR a les seves classes.

 

Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP) Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP)

Metodologia de treball amb què l'estudiant es fa responsable del seu propi aprenentatge investigant i solucionant una hipòtesi plantejada pel docent.

 

El professor Marcel Mauri de los Rios, del Departament de Comunicació parla sobre la metodologia Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP).
La professora Berta Alsina Español. Departament de Medicina i Ciències de la Vida explica la seva experiència amb l'Aprenentatge Orientat a Projectes i debats amb invesitgadors.

 

Classe inversa Classe inversa

Metodologia docent amb què l'alumne estudia a casa abans de la classe i aprofita l'experiència a l'aula per consolidar els coneixements apresos, mitjançant dinàmiques i casos pràctics. S'inverteix, així, el model anterior en què el professor explicava la teoria a classe i els exercicis pràctics es feien a casa sense ajuda.

 

El professor Alberto Carrio Sampedro, del departament de Dret, explica com aplica a les seves classes la metodologia de la classe inversa.
El professor Andrei Boar, del departament d'Economia i Empresa explica la seva experiència aplicant la metodologia de la classe inversa.

 

Ludificació Ludificació

Tècnica que dissenya itineraris educatius a través d’accions i tasques, amb mecanismes propis dels jocs, per tal de fomentar la motivació de l’alumnat.

 

El professor Àngel Lozano, del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions parla de la seva experiència utilitzant la ludificació.