Professorat de diverses facultats de la Universitat explica en una sèrie de càpsules de vídeo la posada en pràctica del Marc Educatiu Comú EDvolució en les seves assignatures. Amb l'acompanyament i assessorament del CLIK i a través de diverses metodologies com la classe inversa, l'aprenentatge basat en problemes o la ludificació, han adaptat les seves matèries aconseguint resultats molt satisfactoris. 

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)

Metodologia d'aprenentatge amb què el docent planteja un problema real als estudiants i els ajuda a investigar-ne la resposta deixant que siguin ells mateixos els que trobin la solució.

 

El professor Andrea Noferini, del departament de Ciències Polítiques i Socials explica com utilitza la metodologia ABP en les seves classes.

Aprenentatge Basat en Recerca (ABR)

Metodologia pedagògica amb què el docent incorpora els últims resultats i avenços d'una determinada investigació als continguts de l'assignatura.

El professor Vicent Climent Ferrando, del departament de Traducció i Ciències del Llenguatge explica com aplica la metodologia ABR a les seves classes.

Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP)

Metodologia de treball amb què l'estudiant es fa responsable del seu propi aprenentatge investigant i solucionant una hipòtesi plantejada pel docent.

 

El professor Marcel Mauri de los Rios, del Departament de Comunicació parla sobre la metodologia Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP).
La professora Berta Alsina Español. Departament de Medicina i Ciències de la Vida explica la seva experiència amb l'Aprenentatge Orientat a Projectes i debats amb invesitgadors.

Classe inversa

Metodologia docent amb què l'alumne estudia a casa abans de la classe i aprofita l'experiència a l'aula per consolidar els coneixements apresos, mitjançant dinàmiques i casos pràctics. S'inverteix, així, el model anterior en què el professor explicava la teoria a classe i els exercicis pràctics es feien a casa sense ajuda.

 

El professor Alberto Carrio Sampedro, del departament de Dret, explica com aplica a les seves classes la metodologia de la classe inversa.
El professor Andrei Boar, del departament d'Economia i Empresa explica la seva experiència aplicant la metodologia de la classe inversa.

Ludificació

Tècnica que dissenya itineraris educatius a través d’accions i tasques, amb mecanismes propis dels jocs, per tal de fomentar la motivació de l’alumnat.

 

El professor Àngel Lozano, del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions parla de la seva experiència utilitzant la ludificació.