Metodologia de treball amb què l'estudiant es fa responsable del seu propi aprenentatge investigant i solucionant una hipòtesi plantejada pel docent.

Com funciona?

L’Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP) consisteix en organitzar els aprenentatges d’una part o tota una assignatura al voltat d’un repte: la creació d’un projecte. Aquest projecte està basat en una situació real del futur professional dels estudiants i, normalment, es fa en grup.

L’aprenentage és pràctic i inductiu, el professor/a va introduint el coneixement en funció de les dificultats o desenvolupament dels projectes.

Fases o etapes:

  1. Presentació del repte
  2. Creació del grup
  3. Anàlisi del repte
  4. Resolució del repte
  5. Elaboració del projecte
  6. Presentació del projecte

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes