L’Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP) consisteix en organitzar els aprenentatges d’una assignatura o d'un tema al voltant d’un repte que està basat en una situació real relacionada amb el futur professional dels estudiants. Mitjançant el desenvolupament d’un projecte es dona resposta al repte i, normalment, es fa en grup.

L’aprenentatge és pràctic i inductiu, el professor/a va introduint el coneixement en funció de les dificultats o desenvolupament dels projectes.

Com funciona?

L’Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP) consisteix a organitzar els aprenentatges d’una assignatura o d'un tema al voltant d’un repte: la creació d’un projecte. Aquest projecte està basat en una situació real relacionada amb el futur professional dels estudiants i, normalment, es fa en grup.

L’aprenentatge és pràctic i inductiu, el professor/a va introduint el coneixement en funció de les dificultats o desenvolupament dels projectes.

Fases o etapes:

  1. Presentació del repte
  2. Creació del grup
  3. Anàlisi del repte
  4. Resolució del repte
  5. Elaboració del projecte
  6. Presentació del projecte

Recursos

Eines

Base de dades

Carpeta

Consulta

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Pàgina

Paquet Scorm

Pujar un vídeo

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes