Formació inicial

El CLIK ofereix cada any el programa FIDU (Formació Inicial en Docència Universitària) amb l’objectiu de proporcionar formació bàsica en docència al professorat de la Universitat, d'acord amb els paradigmes docents que marca l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). El CLIK és el responsable de la direcció acadèmica del programa.

CLIK Formació

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 14 76

clik.formacio@upf.edu

Ingrid Sabaté