Metodologia pedagògica amb què el docent incorpora els últims resultats i avenços d'una determinada investigació als continguts de l'assignatura.

Com funciona?

Aquest enfoc didàctic preten connectar l’aprenentage amb la recerca en un context d’una classe amb el suport d’un docent. És compatible amb altres metodologies com, per exemple, l'Aprenentatge Orientat a Projectes i fa ús del mètode científic per generar coneixement. Es tracta de desenvolupar recerques actuals tot i que siguin molt específiques o amb una mostra reduïda.

Fases o etapes:

 1. Identificar problemes o situacions problemàtiques que requereixen recerca.
 2. Estructurar el problema.
 3. Teoritzar sobre possibles solucions.
 4. Triar una metodologia per a investigar alternatives de solució.
 5. Generar evidències amb base en la recerca.
 6. Analitzar informació o dades.
 7. Utilitzar pensament inductiu i hipotètic-deductiu.
 8. Formular inferències i conclusions mitjançant un procés de recerca amb rigor científic

Tecnológico de Monterrey. (2000). Las Técnicas Didácticas en el Modelo Educativo del Tec de Monterrey. Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del Sistema, Vicerrectoría Académica

Recursos Recursos

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

 • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

 • Tots

Competències:

 • Totes