Metodologia pedagògica amb què el docent incorpora els últims resultats i avenços d'una determinada investigació als continguts de l'assignatura.

Com funciona?

Aquest enfocament didàctic connecta l’aprenentage amb la recerca en el context d’una classe, i amb el suport d’un docent. És compatible amb altres metodologies com, per exemple, l'Aprenentatge Orientat a Projectes i fa ús del mètode científic per generar coneixement. Es tracta de desenvolupar recerques actuals, que també poden ser molt específiques o amb una mostra reduïda.

Fases o etapes:

  1. Identificar problemes o situacions problemàtiques que requereixen recerca
  2. Estructurar el problema
  3. Fer l'enquadrament teòric
  4. Triar una metodologia per investigar alternatives de solució
  5. Generar evidències amb base en la recerca
  6. Analitzar informació o dades
  7. Elaborar conclusions mitjançant un procés de recerca amb rigor científic

Recursos

Eines

Base de dades

Carpeta

Consulta

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Pàgina

Paquet Scorm

Pujar un vídeo

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes