Metodologia pedagògica amb què el docent incorpora els últims resultats i avenços d'una determinada investigació als continguts de l'assignatura.

Com funciona?

Aquest enfocament didàctic connecta l’aprenentage amb la recerca en el context d’una classe, i amb el suport d’un docent. És compatible amb altres metodologies com, per exemple, l'Aprenentatge Orientat a Projectes i fa ús del mètode científic per generar coneixement. Es tracta de desenvolupar recerques actuals, que també poden ser molt específiques o amb una mostra reduïda.

Fases o etapes:

 1. Identificar problemes o situacions problemàtiques que requereixen recerca
 2. Estructurar el problema
 3. Teoritzar sobre possibles solucions
 4. Triar una metodologia per a investigar alternatives de solució
 5. Generar evidències amb base en la recerca
 6. Analitzar informació o dades
 7. Utilitzar pensament inductiu i hipotètic-deductiu
 8. Formular inferències i conclusions mitjançant un procés de recerca amb rigor científic

Tecnológico de Monterrey. (2000). Las Técnicas Didácticas en el Modelo Educativo del Tec de Monterrey. Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del Sistema, Vicerrectoría Académica

Recursos Recursos

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

 • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

 • Tots

Competències:

 • Totes