Cada trimestre, el CLIK organitza cursos, tallers i seminaris sobre eines i recursos per a l'actualització, la millora i la innovació en docència adreçats al personal docent i investigador de la UPF. En el cas del programa CÍCLIKS, els cursos s'adrecen a estudiants de doctorat. Tots els cursos del CLIK són gratuïts i ofereixen un certificat d'assistència.

Si vols rebre formació sobre un tema no inclòs dins del programa del CLIK, fes-nos arribar la teva petició a través del nostre formulari. D'altra banda, si ets especialista en un tema que creus que pot ser útil a la resta de docents, fes-nos arribar una proposta formativa.

 

Programa de formació inicial en docència universitària que té per objectiu proporcionar formació bàsica en docència al professorat de la Universitat.

El Programa de Formació Contínua té com a objectiu continuar formant el professorat de la UPF en les competències relacionades amb docència, recerca i gestió.  

Tots els cursos són gratuïts i estan adreçats a tot el personal docent i investigador de la UPF. Les activitats formatives condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que pot presentar-se en els processos d’acreditació AQU i ANECA. 

CÍCLIKS és un programa de formació adreçat als estudiants de doctorat de la UPF que inclou cursos per a l'impuls de la recerca i el desenvolupament professional.
Conjunt d'activitats formatives de caràcter divers, amb l'objectiu de facilitar als docents eines i recursos per a l'actualització, la millora i el desenvolupament professional, i la innovació docent.
Pla de Formació adreçat al professorat de la UPF, dissenyat d'acord amb el projecte EDvolució, que té l’objectiu de desenvolupar tant les competències bàsiques del docent universitari, com les competències comunes que persegueix el model educatiu EDvolució. D'aquesta manera es pretén millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge, d’innovació i de qualitat docent.

CLIK Formació

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 14 76

[email protected]

Ingrid Sabaté @clik_UPF